یادداشت هفته

یاددداشت هفته دکتر محفوظی

علم در عصر جدید – ماهیت علم عصر جدید در چیست؟ آیا مگر علم عصر جدید با علم اعصار گذشته تفاوت دارد که ما اینگونه می پرسیم؟ آیا نبایستی بپرسیم ماهیت علم چیست؟ مطالعه متن کامل یادداشت

ادامه مطلبالقاب نامه

القاب نامه

ادامه مطلبنمایش های جانوری و سرگرمی های مصور در هنر اسلامی

نمایش های جانوری و سرگرمی های مصور در هنر اسلامی

ادامه مطلببازنمود ذهن زنانه در تاریخ

بازنمود ذهن زنانه در تاریخ

ادامه مطلبخاندان معزی و گسترش اسلام در شبه قاره هند

خاندان معزی و گسترش اسلام در شبه قاره هند

ادامه مطلبمهم ترین مدارس موقوفه تهران از دوره ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجار

مهم ترین مدارس موقوفه تهران از دوره ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجار

ادامه مطلبخرافات عصر قاجار به روایت سیاحان اروپایی

خرافات عصر قاجار به روایت سیاحان اروپایی

ادامه مطلبمرو کهن و مرو تاریخی

مرو کهن و مرو تاریخی

ادامه مطلبروابط خارجی ایران و عثمانی در دوره زندیه (قرن هیجدهم میلادی)

روابط خارجی ایران و عثمانی در دوره زندیه (قرن هیجدهم میلادی)

ادامه مطلبفتح شوش از منظر مورخان اسلامی (با تکیه بر گزارش های طبری، بلاذری و ابن اعثم کوفی)

فتح شوش از منظر مورخان اسلامی (با تکیه بر گزارش های طبری، بلاذری و ابن اعثم کوفی)

مجموعه های سایت دکتر محفوظی

درباره بنیانگذار موزه

عکس بیانگذار موزه سایت دکتر محفوظی

دکتر محمد صادق محفوظی موسس و دبیر کل موسسه‌ی پژوهشی ابن‌سینا، مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه‌ی نسخ خطی و آثار فرهنگی میباشد.
مؤسسه‌ی پژوهشی ابن‌سینا و مرکز دایرة المعارف انسان شناسی با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه‌ی علم، فرهنگ و هنر به همت رئیس مرکـز (دکتر محمدصادق محفوظی) و اعضاء هیئت علمی تاکنون بیش از هفتصد عنوان کتاب تحقیقی، راهنمایی، مشاوره و پایان نامه‌ای (مقاطع دکتری) را به زیور طبع آراسته است.

عناوین و افتخارات موزه

موزه دکتر محفوظی از نگاه آمار

0 +
سال قدمت
0 +
عنوان کتاب تالیفی
0
بخش داخلی
0 +
عنوان و افتخار
0 +
آثار فرهنگی