یادداشت هفته

یاددداشت هفته دکتر محفوظی

علم در عصر جدید – ماهیت علم عصر جدید در چیست؟ آیا مگر علم عصر جدید با علم اعصار گذشته تفاوت دارد که ما اینگونه می پرسیم؟ آیا نبایستی بپرسیم ماهیت علم چیست؟ مطالعه متن کامل یادداشت

ادامه مطلبتفکر در کالبد سنت شرعی

تفکر در کالبد سنت شرعی

ادامه مطلبعرفانِ عصر صفوی

عرفانِ عصر صفوی

ادامه مطلبنقش ایرانیان در ترویج تشیع در هند

نقش ایرانیان در ترویج تشیع در هند

ادامه مطلبعلت توجه اروپا به دستاوردهای پزشکی مسلمانان در عصر میانه

علت توجه اروپا به دستاوردهای پزشکی مسلمانان در عصر میانه

ادامه مطلبپوشش زنان در دوره ی اشکانیان

پوشش زنان در دوره ی اشکانیان

ادامه مطلبپای بندی یا عدم تقید اشکانیان به سنت ها و مواریث فرهنگ ایرانی

پای بندی یا عدم تقید اشکانیان به سنت ها و مواریث فرهنگ ایرانی

ادامه مطلبواکاوی کاربرد رنگ سیاه در میان عباسیان

واکاوی کاربرد رنگ سیاه در میان عباسیان

ادامه مطلبمعتصم و سیاست انتقال پایتخت

معتصم و سیاست انتقال پایتخت

ادامه مطلبایران‌شناس بزرگ روزگار

ایران‌شناس بزرگ روزگار

مجموعه های سایت دکتر محفوظی

درباره بنیانگذار موزه

عکس بیانگذار موزه سایت دکتر محفوظی

دکتر محمد صادق محفوظی موسس و دبیر کل موسسه‌ی پژوهشی ابن‌سینا، مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه‌ی نسخ خطی و آثار فرهنگی میباشد.
مؤسسه‌ی پژوهشی ابن‌سینا و مرکز دایرة المعارف انسان شناسی با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه‌ی علم، فرهنگ و هنر به همت رئیس مرکـز (دکتر محمدصادق محفوظی) و اعضاء هیئت علمی تاکنون بیش از هفتصد عنوان کتاب تحقیقی، راهنمایی، مشاوره و پایان نامه‌ای (مقاطع دکتری) را به زیور طبع آراسته است.

عناوین و افتخارات موزه

موزه دکتر محفوظی از نگاه آمار

0 +
سال قدمت
0 +
عنوان کتاب تالیفی
0
بخش داخلی
0 +
عنوان و افتخار
0 +
آثار فرهنگی