یادداشت هفته

یاددداشت هفته دکتر محفوظی

نکات عرشیه شماره 5 – اگر موضوع یا پدیده ای در همه ی جوامع و تمدن ها و ادیان واقليم ها وجود داشته و شکل گیری آن نیز به نحوی متأثر از جهان بینی و تفکر آنها باشد، می توان آن موضوع یا پدیده را در هر جامعه ای به صفتی متصف نمود که بیانگر تفکر و جهان بینی آن جامعه یا تمدن باشد. – مطالعه متن کامل یادداشت

ادامه مطلبدیدگاه فلسفی ابوریحان بیرونی

دیدگاه فلسفی ابوریحان بیرونی

ادامه مطلبصیدنۀ ابوریحان

صیدنۀ ابوریحان

ادامه مطلبنگرش هویتی ابوریحان بیرونی

نگرش هویتی ابوریحان بیرونی

ادامه مطلبمردم شناسی در آثار ابوریحان بیرونی

مردم شناسی در آثار ابوریحان بیرونی

ادامه مطلبپژوهش های ارزشمند ابوریحان بیرونی در ادب فارسی

پژوهش های ارزشمند ابوریحان بیرونی در ادب فارسی

مجموعه های سایت دکتر محفوظی

درباره بنیانگذار موزه

عکس بیانگذار موزه سایت دکتر محفوظی

دکتر محمد صادق محفوظی موسس و دبیر کل موسسه‌ی پژوهشی ابن‌سینا، مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه‌ی نسخ خطی و آثار فرهنگی میباشد.
مؤسسه‌ی پژوهشی ابن‌سینا و مرکز دایرة المعارف انسان شناسی با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه‌ی علم، فرهنگ و هنر به همت رئیس مرکـز (دکتر محمدصادق محفوظی) و اعضاء هیئت علمی تاکنون بیش از هفتصد عنوان کتاب تحقیقی، راهنمایی، مشاوره و پایان نامه‌ای (مقاطع دکتری) را به زیور طبع آراسته است.

عناوین و افتخارات موزه

موزه دکتر محفوظی از نگاه آمار

0 +
سال قدمت
0 +
عنوان کتاب تالیفی
0
بخش داخلی
0 +
عنوان و افتخار
0 +
آثار فرهنگی