یادداشت هفته

یاددداشت هفته دکتر محفوظی

نکات عرشیه شماره 4 – معمار دین باور ایرانی در طول دوره های مختلف قبل و پس از اسلام همه چیز را در راستای حر کتش به سوی حق تعالی دیده و خود را زائر درگاه او دانسته است. – مطالعه متن کامل یادداشت

ادامه مطلبنکات عرشیه شماره 4

نکات عرشیه شماره 4

ادامه مطلباصالت و زیبایی در نام آبادیها و دهکده های رودبار اَلَموت

اصالت و زیبایی در نام آبادیها و دهکده های رودبار اَلَموت

ادامه مطلبروایت شرقی معراج نامه میرحیدر

روایت شرقی معراج نامه میرحیدر

ادامه مطلبتصحیح ابیاتی از دیوان حکیم سوزنی سمرقندی و ضرورت تصحیح مجدد دیوان

تصحیح ابیاتی از دیوان حکیم سوزنی سمرقندی و ضرورت تصحیح مجدد دیوان

ادامه مطلبدرآمدی بر پدیدارشناسی تجربه و آگاهی

درآمدی بر پدیدارشناسی تجربه و آگاهی

مجموعه های سایت دکتر محفوظی

درباره بنیانگذار موزه

عکس بیانگذار موزه سایت دکتر محفوظی

دکتر محمد صادق محفوظی موسس و دبیر کل موسسه‌ی پژوهشی ابن‌سینا، مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه‌ی نسخ خطی و آثار فرهنگی میباشد.
مؤسسه‌ی پژوهشی ابن‌سینا و مرکز دایرة المعارف انسان شناسی با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه‌ی علم، فرهنگ و هنر به همت رئیس مرکـز (دکتر محمدصادق محفوظی) و اعضاء هیئت علمی تاکنون بیش از هفتصد عنوان کتاب تحقیقی، راهنمایی، مشاوره و پایان نامه‌ای (مقاطع دکتری) را به زیور طبع آراسته است.

عناوین و افتخارات موزه

موزه دکتر محفوظی از نگاه آمار

0 +
سال قدمت
0 +
عنوان کتاب تالیفی
0
بخش داخلی
0 +
عنوان و افتخار
0 +
آثار فرهنگی