روابط عمومی

اکنون پس از چهارده سده قرآن نویسی، در دورانی قرار داریم که گرچه صنعت چاپ، فراگیر، متنوع و حیرت‌آور شده ولی هنوز قرآن و بعضی از متون دینی، با خطوط زیبا به خط خطاطان هنرمند نگاشته شده و با ظرافت کاری هنرمندان اسلامی، تذهیب، آرایه بندی و صحافی می‌گردد.


گویا در این دنیای پرهیاهو هنوز آمیزه‌های اسلامی در رگ‌های هنرمندان مسلمان موج می‌زند و به دنبال خلق آثار بدیع است. ما نیز که با هنرمندان قدیم بسیار فاصله گرفته‌ایم برآنیم تا با حفظ این هنرهای اصیل و آمیزه‌های ریشه‌دار، سنت‌های کهن را رونق بخشیده، به نسل و فردایی دیگر منتقل کنیم. 
از این رو، این مجموعه، به دنبال شناخت هنرمندان و هنردوستانِ این زمینه از سراسر دنیا هست که به نوعی با هنر برجسته خود، بتوانند این مرکز را همراهی نموده و همگان را از فیض هنر اسلامی خود بهره‌مند سازند.


کلیه عزیزانی که آثار قدیمی و کتب خطی در اختیار دارند، می‌توانند جهت اهدا و یا فروش آثارشان به این مرکز اقدام نمایند. این حرکت، به نوعی، زمینه‌ساز مطالعات تحقیقاتی و نشر آثار برتر با همکاری مؤسسه چاپ و نشر این مرکز، نیز خواهد بود.