سخن بنیانگذار

حمد و سپاس خدای سبحان را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمت‌های او ناتوان و تلاشگران از ادای حق او درمانده‌. خدایی که افکار ژرف‌اندیش، او را درک نمی‌کنند و دست غواصان دریای علوم به او نخواهد رسید، پروردگاری که انسان را به نطق باطن مزین فرمود و در وجود او نشئه رحمانی قرار داد و حضرت مصطفی صلی‌الله علیه و آله و سلم را نمونه کامل قرار داده و ما را به پیروی از آیین الهی هدایت فرمود و به دوستداری و پیرویِ اوصیایش افتخار بخشید، و توفیق این گام ناچیز را در مسیر معرفت اندیشه و هنر بشری عنایت فرمود. 

اینک در مسیر خدمت به دانش و بینش آنجا که بال فرشتگان مفتوح است تحفه‌ای به محضر علم و علما تقدیم می‌نمایم تا نیات را به الطاف الهی‌ترین بینیم. 

سال‌هاست که کتب و آثار خطی اسلامی، ایرانی را با اشتیاق دنبال نموده‌ام و اینک در مسیر خدمت به دانش و بینش در میان کتاب‌های خطی قدیم دل نوشته‌های علمای شیعه و حکما و متکلمین عالم و فاضل و آثار برجستگان علمی – خصوصاً آنچه تحقیق و بررسی و چاپ نشده – را به‌دقت مورد توجه قرار داده و زوایای افکار، مباحث و مطالب اخلاقی و آنجا که از فضیلت و مکارم حکّام و اندیشمندان سلف، و شناخت اسرار و رموز آن سخن رفته تورق و تأمل نموده و رصد می‌نمایم. شاید بسترسازی باشیم برای آنچه که برای دانش‌های کنونیِ بشر ملزوم و مفید است. از این رو، بازنویسی، تصحیح، حاشیه‌زنی و چاپ آثار گرانقدر، از اهمّ اهداف در طی این مسیر خواهد بود.

بدیهی است روشنفکری آنان در علم سفل (طبیعی) و (جلیه) و خاص در علوم بی‌نظیر خفیه (علوم غریبه) در روابط اعداد و حروف و خواص آن بر عناصر اربعه و علوم انسانی، ادبی و هنری که یکی از برجسته‌ترین میوه‌های ذهنی بشر است، محدود به آن زمان نیست، و حلاوت آن از زمان و مکان عبور می‌کند. شناخت افکار و آثار هنری، شناخت انسان است و نمایش و شناختن آن آثار و برکات ذهنی موجب ارتقاء امید و اعتماد به نفس در نسل جوان خواهد بود. حفظ و نگهداری و مرمت آثار نفیس پیشینیان و تولید آثار فرهنگی و هنری نیز از دیگر اهداف است.

گنجینه‌ی نسخ خطی و آثار فرهنگی گران‌قدر و باارزش که از پشتوانه‌های مادی و معنوی برخوردار است به لطف و عنایت الهی تاکنون به‌صورت غیرانتفاعی و در بخش خصوصی تهیه شده و استمرار فعالیت داشته است، و از همت همه بزرگوارانی که به نحوی با اندیشه و عمل ما را یاری نموده‌اند کمال امتنان ر ا دارم.

دکتر محمدصادق محفوظی 
بنیان‌گذار و رییس موزه و مرکز دایرة‌ المعارف انسان‌شناسی  
مؤسسه پژوهشی ابن‌سینا