روش‌های مرمت

در این بخش از سایت برگرفته ای از تجربیات مرمت کاران موزه جهت اطلاع عموم علاقمندان , هنرمندان قرار خواهد گرفت.