کارشناسان موزه

استاد سید صادق حسینی اشکوری

سمت:کارشناس موزه
تخصص:کارشناس آثارخطی و فهرست نگار

استاد سید فتح الله فروغی

سمت:کارشناس موزه
تخصص: کارشناس آثار هنری و نسخ خطی

استاد سید شمس الدین قریشی

سمت:کارشناس موزه
تخصص:کارشناس آثار خطی

استاد آیدین آغداشلو

سمت:کارشناس موزه
تخصص:هنرمند و کارشناس آثار هنری و نسخ خطی

استاد غلامرضا مشعشعی

سمت:کارشناس موزه
تخصص:استاد خوشنویس و کارشناس آثار خطی

استاد حبیب الله آیت الهی

سمت:کارشناس موزه
تخصص:استاد دانشگاه و نسخه شناس

استاد مهدی عتیقی

سمت:کارشناس موزه
تخصص:استاد دانشگاه و نسخه شناس

استاد علی ذوالقدر

سمت:کارشناس موزه
تخصص:استاد نقاش و کارشناس آثار هنری و مرمت نقاشی های ایرانی و خارجی

استاد نصیر عتیقی

سمت:کارشناس موزه
تخصص:کارشناس آثار خطی و صحافی و مرمت سنتی

استاد سید حجت کشفی

سمت:کارشناس موزه
تخصص:استاد خوشنویس و کارشناس آثار خطی