سایر

عمده فعاليتهای موزه در زمینه گردآوری، حفظ، مرمت و نمايش آثار علمی و فرهنگی و هنري نفيس ایرانی و اسلامی می باشد. برپايی نمايشگاههای فرهنگی و هنری در سطوح بخش های شهری و استانی ملی و بين المللی در راستای معرفی و غنا بخشیدن به اقوام ایرانی و خارجی با تاریخ و فرهنگی و هنر کهن و غنی ایران و اسلام می باشد و  برگزاری همایش ها و گردهمایی ها و جلسات سخنرانی و سمينارهای تخصصي در ارتباط با رشته های مختلف علمی و فرهنگی و هنری و آشنا نمودن عموم افراد جامعه در سطوح مختلف سنی با هنرمندان و هنرهای معاصر ایرانی و اسلامی و برقراری ارتباط با موزه ها و مراكز علمی و فرهنگی و هنری داخلی و خارجی ، تحقيق و پژوهش مطالعه و کارشناسی در انواع شاخص های هنری و فراهم نمودن تلوزیون اینترنتی مناسب و تهیه آرشیوی تصویری از موزه ها ایران و جهان و آشنایی اقشار مختلف با جامعه فرهنگی و علمی و هنری ایرانی و خارجی از دیگر فعالیت ها و اهداف موزه دکتر محفوظی و مرکز دایرة المعارف انسان شناسی می باشد.