هنر فلزکاری

کاسه برنجی قلم زنی با خطوط کوفی ، دوران زندیه

کاسه چهل کلید برنجی ، دارای قلم زنی آیة الکرسی و احراز و طلسمات رحمانی ، دوره صفویه

ظرف برنجی نقره کوب دارای خطوط و نقوش قدیمی

جوز مینا کاری بر روی مس مرصع کاری با طلا منقوش به با صورتهای شاهزاده های قاجار و گل و بوته

جوز مینا کاری بر روی مس قلم زنی برجسته منقوش به با صورتهای شاهزاده های قاجار و گل و بوته

جوز مینا کاری بر روی مس منقوش به با صورتهای شاهزاده های قاجار و گل و بوته

آفتابه و لگن مینا کاری شده روی مس دوره قاجار

آفتابه و لگن مینا کاری شده روی مس دوره قاجار

جام طلا مرصع با فیروزه و یاقوت های قرمز قلمزنی شیراز دوره قاجار

سرقلیان مینا مرصع نشان شیر و خورشید دوران قاجار

گردنبند طلا مرصع با یاقوت دوران ساسانی

گردنبند طلا دوران ساسانی

تاج طلا مرصع با جواهرات دوران قاجار

گردن بند طلا با عقیق های حکاکی شده دوره قاجار

دستبند طلا با عقیق های حکاکی شده دوره قاجار

بازدبند مطلا ، دارای 9 عقیق حکاکی شده ، دوره قاجار

گردن آویز طلا و جواهر نشان جای قرآن کریم دوره قاجار

بازوبند هشت گوش طلا و مرصع با الماس و یاقوت و قلم زنی اسماء متبرک ائمه اطهار

حرز دعا قلم حک روی طلا گردن آویز دوره قاجار

گوشواره طلا فیروزه نشان دوران اسلامی

دستبند طلا با یاقوت قرمز و خطوط کوفی قلم زنی دوران ساسانی

گوشواره طلا دوره ساسانی

 

قلم زنی برجسته روی مس
دعا و مورد استفاده در معابد

 

جعبه سيگار مينايي
الوان داراي گل و بوته ، روي نقره كار رشت