نقاشی و نگارگری

شمایل حضرت علی علیه السلام عمل استاد محمد حسین تفرشی دوره قاجار حواشی طلا اندازی مذهب و دارای دوایر عددی و طلسمی

شمایل منسوب به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در حواشی دارای طلسمات و دوایر طلسمی برکت، فتح ، پیروزی ، گشایش کارها و دوری بلایا

شمایل حضرت علی و حسنین علیه السلام

شمایل منسوب حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا عمل استاد حسین قوللر آغاسی

شمایل حضرت علی علیه السلام عمل استاد محمد حسن افشار دوره قاجار

نقاشی رنگ روغن – غدیر خم

شمایل حضرت علی علیه السلام عمل استاد اسماعیل جلایر دوره قاجار

شمایل حضرت پیامبر (ص) در کنار کوه نور و غار حرا عمل استاد صدر شایسته شیرازی شاگرد استاد کمال الملک

نقاشی پشت شیشه – معراج حضرت پیامبر (ص) عمل استاد – آقا صادق

شمایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله در معراج ،، غبار نویسی ، خط نقاشی سفارش سید عبدالرحیم خواجویی سنه 1121 هجری قمری

نقاشی رنگ روغن اثر استاد اسماعیل آشتیانی شاگرد کمال الملک

نقاشی رنگ روغن – ناصرالدین شاه قاجار- اثر استاد مصورالملک

نقاشی رنگ روغن – ناصرالدین شاه قاجار – عمل کمال الملک و یکی از شاگردانش

نقاشی سپهسالارلشگر در زمان ناصرالدین شاه قاجار

نقاشی کمال الملک – رنگ روغن دورنمای شکارگاه پیشدست همایونی محمود غفاری (کمال الملک )

نقاشی مظفرالدین شاه قاجار در فرنگ عمل اسدالله الحسینی نقاشباشی

نقاشی رنگ روغن – اسدالله نقاشباشی دربار – چهره عارف کرمانشاهی دوره قاجار

نقاشی رنگ روغن – شاگرد استاد کمال الملک – عمل علی محمد حیدریان

نقاشی رنگ روغن – شاگرد کمال الملک – ابراهیم طهرانی – موضوع نیاز

نقاشی دورنمای خانه کاهگلی اثر استاد حسین شیخ از شاگردان استاد کمال الملک

نقاشی رنگ روغن روی بوم – شکارگاه بهرام گور- حسین طاهرزاده بهزاد شاگرد کمال الملک

نقاشی رنگ روغن روی بوم – سواحل دریای خزر عمل استاد گرانپایه ( پیر بازار ) 1920 میلادی

نقاشی آبرنگ اثر استاد یرواند طبیعت گل و گلدان 1991 میلادی

نقاشی آبرنگ اثر استاد سنبات بر روی روزنامه

نقاشی آبرنگ اثر استاد سرگیسیان

نقاشی آبرنگ – کاروان روی پل اصفهان – اثر آستاد یرواند نهاپتیان

نقاشی رنگ روغن طبیعت برفی اثر استاد البرت وارطانیان

نقاشی روی چوب با موضوع دختر قاچار – اثر استاد حسین همدانی

نقاشی دختر عشایر اثر استاد بیوک احمری

نقاشی مینیاتور اثر استاد محمد زاهدی

نقاشی مینیاتور روی عاج فیل اثر استاد جباربیگ

نقاشی با موضوع بزمی روی عاج فیل اثر استاد فخار

نقاشی با موضوع بزمی روی عاج فیل اثر استاد فخار

نقاشی و قطعه سازی عمل استاد میرزا آقای امامی

نقاشی – یکی از مجالس هفت اورنگ عمل استاد محمدعلی زاویه

نقاشی دور نمای پل اصفهان

نقاشی روی عاج فیل کارگاه کوزه گری عمل استاد محمدعلی زاویه

نقاشی روی پوست عمل استاد روحانی

نقاشی دور نمای امامزاده اثر استاد کمال الملک

نقاشی دور نمای امامزاده اثر استاد کمال الملک

نقاشی ناصر الدین شاه قاجار

نقاشی ناصر الدین شاه قاجار

نقاشی محمد شاه قاجار

نقاشی پرتره فتحعلی شاه قاجار دوران جوانی عمل استاد سید میرزا

نقاشی نادر شاه افشار

نگارگری شاه سلطان حسین صفوی – منسوب به استاد شیخ محمد شاگرد سلطان محمد اوایل دوران صفوی

پرتره سیاه قلم

برگی از شاهنامه مصور عمل استاد معین مصور

نقاشی پرتره ، میرزا کوچک خان جنگلی سنه 1326 هجری قمری عمل احمد صباحی

نقاشی کره اسب با رقم شبیه کره اسب حضرت اشرف – عمل استاد ابوالحسن سنه 1268

نقاشی پرتره قاجاری عمل استاد مصورالملکی

نقاشی پرتره ، دختر قاجار ، عمل استاد رسام ارژنگی شاگرد کمال الملک سنه 1306 هجری قمری

شاهزاده های قاجار با موضوع لحظه ی دیدار – عمل استاد علی اکبر صدر شایسته شیرازی سنه 1331 هجری قمری

نقاشی سیاه قلم – عمل استاد حسین شیخ -موضوع صحرانورد

نقاشی آبرنگ ، اثر محمود خان ( صبا )

برگی از شاهنامه مکتب قاجار دارای مینیاتور سده 13 هجری قمری

نقاشی پرتره ، خان سیبیلو ، اثر استاد اسماعیل سده 13 هجری قمری

نقاشی پرتره ، آقا میرزا محمود خان نعمت

شمایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله در معراج ، سیاه قلم ، و ان یکاد ، غبار نویسی عمل میرزا عباس آقا ، سنه 1346 هجری قمری

شمایل حضرت علی علیه السلام طراحی با آیات قرآن عمل استاد زرین قلم شیرازی

شمایل حضرت علی علیه السلام در حاشیه خط نسخ و نستعلیق داخل قاب آینه سده 13 هجری قمری

شمایل حضرت پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مراسم ازدواج ، عمل استاد علی محمد اصفهانی سده 13 هجری قمری

شمایل حضرت علی و حسنین علیه السلام ، اثر محمد نبی اصفهانی ، در حاشیه تذهیب

شمایل حضرت علی و حسنین علیه السلام

شمایل حضرت علی و حسنین علیه السلام و ابوذر و قنبر و معراج پیامبر صل الله علیه و اله سوار بر براق فرشته ، عمل استاد آقا مصطفی

شمایل حضرت علی و حسنین علیه السلام ، داخل قاب آینه ، اثر استاد محمد اسماعیل نقاشباشی سنه 1274 هجری قمری

شمایل حضرت علی علیه السلام ، تذهیب و کتیبه نویسی حواشی ، قلم استاد اسماعیل نقاشباشی

شمایل حضرت علی و حسنین علیه السلام و ملائکه ، تذهیب و کتیبه نویسی حواشی ، قلم استاد اسماعیل نقاشباشی

شمایل حضرت علی و حسنین علیه السلام و ابوذر و قنبر ،حواشی تذهیب ، عمل استاد ابوالحسن غفاری دوره قاجار

شمایل حضرت علی و حسنین علیه السلام و ابوذر و قنبر ،حواشی تذهیب ، عمل استاد ابوالحسن غفاری دوره قاجار

شمایل حضرت علی علیه السلام و حواشی تذهیب ، عمل استاد ابوالحسن صنیع همایون دوره قاجار

شمایل حضرت علی علیه السلام و غلام قنبر ، حواشی تذهیبب و کتیبه های زرنویس در اطراف قلم استاد رجبعلی

شمایل حضرت علی علیه السلام ، تذهیب و کتیبه نویسی حواشی ، قلم استاد اسماعیل نقاشباشی

شمایل حضرت علی و حسنین علیه السلام و ملائکه ، تذهیب و کتیبه نویسی حواشی ، قلم استاد اسماعیل نقاشباشی

شمایل حضرت علی و حسنین علیه السلام و ابوذر و قنبر ،حواشی تذهیب ، عمل استاد ابوالحسن غفاری دوره قاجار