کتب خطی

مرقع دعا – کاتب معین الدین شاهرخ بن تیمور – نسخ و ریحان – قرن 8 هجری قمری

مرقع دعای صباح ( امیرالمومنین علی علیه السلام ) – کاتب زین العابدین قزوینی ملقب به معجز نگار – رنگین نویسی بخط نسخ ممتاز – سده 13 هجری قمری خطاط مخصوص فتحعلی شاه قاجار

قرآن مجید ، مکتب بیحار هند ، دارای تذهیب و طلااندازی و طلانویسی ، سده 11 هجری قمری

جزء از قرآن کریم دارای تذهیب و تشعیر و طلا اندازی کاتب لطف الله نیریزی سده 11 هجری قمری

 قرآن کریم ، مکتب هند و ایران ، کتابت شده به جهت شاه جهان ، دوران صفویه 

حدیث نبوی دارای سرلوح و سر فصل تذهیب ، طلانویسی به شیوه مغربی مراکشی شمال آفریقا سده 10 هجری قمری

کتاب خطی جنگ و اشعار ، کاغذهای الوان ، خط نستعلیق خفی ، سرلوح تذهیب در ابتدا و حواشی صفحات تشعیر و کاغذهای زرافشان و حل کاری با نقره کاتب حسن شاملو ، سنه 1091 هجری قمری

مثنوی معنوی ، دارای شش سرلوح کوچک با امضاء ابوافتح و له شیخ محمد وله ، کاتب شیخ اسماعیل بنی اسرائیل شیرازی سده 10 هجری قمری

 

مرقع خطی دیوان اشعار ، درویش عبدالمجید طالقانی ، دارای جلد لاکی اثر استاد آقا صادق سده 12 هجری قمری

مثنوی معنوی ، دارای تذهیب گل و برگ و سرلوح مذهب در ابتدا هر دفتر ، خط نسخ ، کاتب محمد ابراهیم قمی ، سنه 1099 هجری قمری

 تحفة الوزراء ، خط نستعلیق ، حاشیه تشعیر ، صفحات کمند اندازی با طلا و لاجورد ، کاتب میرعلی هروی ، سده 10 هجری قمری

 اسکندرنامه ، خط نستعلیق خفی ، دارای دوشمسه مذهب و سرلوح مزدوج تمام صفحه تذهیب در ابتدا و تمامی دفاتر دارای سرلوح تذهیب ، کاتب شاه محمود نیشابوری سنه 940 هجری قمری

 گلستان سعدی ، خط نستعلیق ، کاغذ های الوان ، دارای سرلوح مذهب ، جلد ضربی با نقوش حیوانات و گل و پرنده ، کاتب سلطان علی مشهدی سنه 914 هجری قمری

خمسه نظامی گنجوی ، خط نستعلیق ، دارای یک شمسه مذهب مرصع در ابتدا و پنج سرلوح تذهیب و حاشیه صفحات دارای تشعیر هندسی و گل و بوته و نقوش حیوانات ، کاتب شاه محمود نیشابوری ، سده 10 هجری قمری

 لوایح جامی ، خط شکسته نستعلیق دارای سرلوح تذهیب در ابتدا و بین سطور طلااندازی ، کاتب میرزا غلامرضا اصفهانی سنه 1291 هجری قمری

 مخزن الانوار و اسماء الحسنی ، خط نستعلیق و نسخ ، الوان لاجورد و شنگرف ، سرلوح تذهیب در ابتدا ، تمامی صفحات کمند اندازی شده و جدول کشی طلایی ، کاتب رضا قلی عباس وزتوانی سنه 1346 هجری قمری

 قرآن مجید دو صفحه تمام مذهب و سر سوره ها تذهیب ، طلااندازی بین تمامی سطور جلد لاکی با طرح گلو بوته ، کاتب استاد حاجی محمد علی ابن حاجی محمد اسماعیل سنه 1228 هجری قمری

 قرآن مجید دوران صفوی ، کتابت نسخ ، تذهیب مکتب کشمیر

تفسیر قرآن مجید، سده 9 هجری قمری ، رنگین نویسی و طلا نویسی به خط نسخ و ثلث

 دلایل الخیرات ، دارای تذهیب و تصاویر مکه و مدینه ، مکتب کشمیر دوره قاجار

 دعای کمیل ، مذهب و به خط نسخ ممتاز ، کتابت آقاجان پرتو

 دعای صباح بخط نسخ ممتاز ، کتابت استاد ابن محمد علی محمد شفیع تبریزی

 زیارت امیرالمومنین علیه السلام ، به خط نسخ ، کاتب توحید ابن وصال شیرازی دوره قاجار

 قصاید سلمان ساوجی ، دارای تذهیب سنه 773 هجری قمری

 دعا ، طلا اندازی بین خطوط تمامی صفحات ، بخط استاد احمد نیریزی دوران صفوی

دو دفتر از مثنوی معنوی دارای دو سرلوح تذهیب دوران صفوی

 بوستان سعدی ، مذهب و بین سطور طلااندازی دوران صفوی

خمسه نظامی گنجوی با پنج سرلوح تذهیب فاخر ، اواخر دوران تیموری

منطق الطیر ، فرید الدین عطار نیشابوری ، تمامی صفحات طلااندازی و نقره اندازی و حواشی تذهیب گل و بوته ، اواخر دوران تیموری

آتشکده آذر به خط نستعلیق مذهب دوره قاجار

 قرآن مجید ، کتابت محمد مهدی تبریزی ، تمامی سرسورها مذهب دارای دو صفحه تذهیب مزدوج و حواشی خواص تلاوت آیات و سور دارای ترجمه و شمسه های تذهیب جدول کشی

مثنوی معنوی بخط نستعلیق نیم دانگ اواخر تیموری

دعای افتتاح مشهور به اعتصام به خط نستعلیق ، کاتب محمود مشیر نظام بجهت مقرب الخاقان میرزا یوسف خان سرهنگ اجودانباشی توپخانه آذربایجان سنه 1308

دیوان منوچهری دامغانی بخط شکسته نستعلیق کاتب محمد حسن شریف کاتب سلطانی ، دوره قاجار

شرح گلشن راز کاتب کریم ابن ابراهیم متوطن به شیراز سنه 1018 هجری قمری

مجموعه تعلم و نصایح عبدالقادر گیلانی ، کتابت دوران صفویه دارای سرلوح تذهیب

لوایح جامی ، بخط نستعلیق -کاتب استاد میرعماد حسنی ، سده 11 هجری قمری با توشیح حسن زرین خط و ابراهیم بوذری

قصیدة البردة ، تالیف البوصیری ، کاتب استاد یوسف البیاضی ، سده 8 هجری قمری ،به خط ثلث و ثلث تحریری با طلا ، در وصف احوال حضرت محمد (ص)

قرآن مجید ، تمامی فهرست سور تحریر با طلا و گل آیه ها لاجوردی ، دارای جلد سرطبل ،سده 8 هجری قمری

کتاب النهایه ، تالیف شیخ طوسی ،کتابت در سنه 501 هجری قمری

کتاب خطی بحر الانساب قرن 8 جری قمری – شجره ائمه اطهار و بزرگان دین اسلام تا قرن 8 جری قمری

یک جزء قرآن اثر استاد پیر یحیی صوفی از شاگردان یاقوت مستعصمی ، سده 8 هجری قمری

دو صفحه از کتاب به خط توقیع و نسخ ، کاتب علی ابن هلال قرن 4 و 5 هجری قمری

قرآن مجید دارای چهار صفحه تذهیب در ابتدا و تمامی سر سوره ها مذهب مرصع جلد ضربی زراندود – کاتب منصور ابن محمد شیرازی ، مکتب شیراز سده 9 و 19 هجری قمری

شاهنامه فردوسی دارای 98 مجلس نقاشی ایرانی (نگارگری) مکتب اصفهان نگارگری اثر استاد معین مصور و خوشنویسی نستعلیق اثر استاد کاتب قاسم علی ابن خداوردی سنه 1061 هجری قمری

خمسه نظامی گنجوی
دارای 14 مینیاتور و3

 

قرآن

قرآن
مكتب هندومغول دارای حاشیه نویسی ومترجم

 

كتاب الاشباه والنظایر
جدول كشی با شنگرف

 

عقد نامه
مذهب

 

كتاب مقدس به زبان آشوری

كتاب یوسف وزلیخاه از بیان عبدالعزیز خان مجدی فاروقی
دارای تعدادی مینیاتور كشمیر

 

دیباجه دیوان همایون و قصاید وحكایت در مدح فتحعلی شاه
دارای تعدادی مینیاتور وسر لوح تذهیب وجدول كشی با طلا در تمامی صفحات

 

حدایق ناصری
به سفارش خود حضرت اشرف نوشته شده

 

شرح بر قانون شیخ بوعلی سینا
رنگین نویسی جلد سوخت ضربی

 

كتاب در علوم غریبه – احضار تسخیر
جداول عددی وحروفی

 

كتاب در علوم غریبه
رنگین نویسی

 

اختیارات بدایع ومساهله وتحقیق در ادویه وخواص آن
رنگین نویسی

 

تقویم نجومی
بجهت محمد شاه قاجار

 

پند نامه وحكایت
دارای سر لوح تذهیب وبین خطوط طلاانداز

 

2صفحه از قرآن سده 8 هجری قمری رنگین نویس با شنگرف هفت خط درمیان نسخ اولیه

مخزن الاسرار ولیلی ومجنون
رنگین نویسی و4ستونی

 

كتاب اوستا

كتاب درطب

مجمع البیان فی علوم القرآن
رنگین نویسی

 

فالنامه دانیال نبی
در دوره صفوی جمع آوری شده است

 

دیوان شعر برگزیده از اشعار شعراء سنه 1290 هجری قمری
جدول كشی ودارای سر لوح تذهیب وتسمه اندازی با طلا

 

علوم غریبه نسخ وعددی وحروفی دارای لوح های متعدد دوره قاجار

رساله در اعتقادات دوره قاجار در قطع جیبی بدون نقطه به نسخ ممتاز

قرآن مجید سده 13 هجری قمری

تعقیبات نماز بین سطور طلا اندازی وسر لوح تذهیب محمد اسماعیل سلیانی سنه 1211 هجری قمری

قرآن مجید از سوره نساء تا انتها دارای سرلوح مذهب کاتب محمد عارف هروی مشهور به یاقوت ثانی سده 10و11 هجری قمری

طبعیات اشارات شیخ بوعلی سینا سر لوح مذهب مكتب هرات وتمامی صفحات تسمه اندازی وكمند كشی با طلا وحاشیه نویسی دوران صفوی کاتب محمد بن حسین الهمدانی

علم نجوم وسور و فلكیات دارای نمودارهایی از سیارات وجداول فواصل تقریبی

آموزش رمل و علم رمل خط نسخ وكتابت دوران صفوی

شرح موجز در طب كتابت خفی کاتب اسماعیل بن محمد یوسف كمال سنه 963 هجری قمری

گرشاسب نامه کاتب ابن حسین محمد علی بجهت دیباجه بایستغری نوشته شده دوران تیموری

بوستان سعدی دارای سرلوح مذهب وجدول كشی با طلا ورنگین نویسی وحاشیه نویسی سنه 872 هجری قمری کاتب میرزا حسین ابن میرزا بلوچ

چند سوره از قرآن بخط نسخ ممتاز کاتب احمد شریف سر لوح مذهب و جدول كشی با طلا و دارای دعای قبل و بعد از تلاوت قرآن سنه 1262 هجری قمری

زبدة الالواح ( علوم غریبه ) سنه 1369 هجری قمری رنگین نویسی و دارای طلسمات و احراز و لوح های بسیار ( عددی و حروفی )

صحیفیه سجادیه دارای سر لوح مذهب و تشعیر در 2 صفحه اول و طلا اندازی و دندان موشی در صفحات اول و جدول كشی با طلا در تمامی صفحات و جلد سوخت و ضربی کاتب حسن طبیب حسین سنه 1077 هجری قمری

شرح عهدنامه حضرت امیر المؤمنین دارای سر لوح مذهب و رنگین نویسی با شنجرف و جدول كشی با طلاسنه 1251 هجری قمری

قرآن مجید 4 صفحه اول قرآن مذهب و بین خطوط و نشانه ها طلا اندازی و سر سوره ها مطلا و گل ایه ها با طلا دارای جلد طلا كوب و لبه دار

دعا نسخ و ترجمه رنگین نویسی با شنجرف نستعلیق كتابت -کاتب محمد علی ابن محمد زمان دارای سر لوح مذهب و جدول كشی بین خطوط در تمامی صفحات و زر افشان در متن و دارای جلد ضربی سنه 1069 هجری قمری

قرآن دارای 2 صفحه تمامآ مذهب و با طلا و لاجورد و سر سوره ها مطلا و جدول كشی با طلا و گل ایه ها با طلا و جلد سوخت ضربی اعلا و لبه دار بخط نسخ کاتب مصطفی بن محمد القنونی سنه 1242 هجری قمری

13 برگ از كتاب دیوان شمس تبریزی مجدول ، كمند اندازی مزین به طلا اندازی و گل های الوان 4 ستونی ، نستعلیق خفی ، کاتب عبدالرشید دیلمی

قرآن داراي 6 صفحه تذهيب – داراي اندازه تقريبي 2*2 سانتي متر

قرآن مجید – کاتب عبد الله آشور رناني – قطع عمامه ای داراي جدول كشي ضربي ممتاز

قرآن مجید – کاتب عبد الله آشور رناني داراي 10 صفحه مذهب و جدول كشي وحرزنويسي و دعانويسي و فهرست مي باشد ابتدا تا انتها طلا اندازي ودر حواشي داراي گل آيه داراي كمنداندازي طلايي جلد روغني گل و بوته در داخل و بيرون احتمالاً كار جلد هنر آقازمان مي باشد.

ديوان انوري -کاتب محمد اسالمي – سنه 1260 هجري قمري
جدول كشي – تعدادي ميناتور مكتب مغولي

 

دعا – کاتب زين العابدين اصفهاني – داراي دو شمسه به جهت عباس قلي خان حواشي به قلم شكسته – جلد ضربي داراي خطوط و مجدول و طلاكوب

در علم جفر داراي دواير وجداول قرن 11و 12 هجري قمري

تمرين خط لاتين ناصرالدين شاه قاجار بخط كاترپليت سنه 1298 هجري قمري

كاغذ الوان – جدول كشي – ابتداي ادعيه مذهب مربوط به كتابخانه نيرالدوله

دعا – کاتب محمد ابراهيم قمي
رنگين نويسي و زرافشان – مجدول

 

دعاي ماه مبارك رمضان کاتب محمد حسن شيرازي – جدول كشي – مذهب – رنگين نويسي

2 كتاب در يك جلد داراي مطالبي در رياضيات هندسه و خط شناسي ( چاپ نشده ) و جداولي در علوم غريبه و حروف

يك جزء از قرآن بخط نسخ زين العابدين محلاتي خط کشی با طلا و گل آيه هاي طلايي

كتاب مقدس به زبان آشوري قرن 8 و 9 هجري قمري و مقداري از كتاب بازنويسي شده در قرن 11 و 12ه.ق با جلد چوبي

قرآن مجید – مذهب – مكتب هرات -کاتب سلطان محمد العباسي

قرآن مجید – مذهب – بخط نسخ غباری سده 10 و 11 هجري قمري

كتاب در عرفان نستعليق به زبان عربي جدول كشي – نوع كاغذ ترمه

قرآن مجيد
جلد لاكي گل و بوته – مذهب – مجدول مكتب كشمير – سرسوره ها مطلا سفيد آبي

 

قسمتي از صحيفه سجاديه
طلااندازي – جدول كشي

 

كتاب بوستان سعدي
مذهب – رنگين نويسي – مورّب نويسي

 

تحفه حكيم مؤمن در طب
مذهب – مجدول – داراي جلد روغني مكتب كشمير

 

دعاي كميل
داراي جدول كشي طلائي – كاغذ ترمه اعلاء

 

قرآن
مذهب – مجدول – سرسوره ها مطلا و مذهب – جلد گل و بوته لاكي

 

كتاب دعا
مذهب – داراي خط نسخ و جلد روغني – مجدول و كمنداندازي

 

دعاي صباح
مذهب – داراي طلااندازي و كمند طلا

 

قرآن
مذهب – مجدول – جلد لاكي گل و بوته طلايي منسوب محمد هادي

 

قرآن مجيد
مذهب – مترجم فارسي بخط شنجرف

 

ديوان فيروز شعر تركي
داراي جدول كشي و نقاشي

 

ديوان منوچهري

مذهب – با تشعير

قرآن مجيد
داراي 4 صفحه تمام مذهب در ابتداي صفحه، مترجم، با قلم نستعليق و رنگ شنجرف در بين صفحات قطعات خط نستعليق چليپا و نسخ اعلاء ديده مي شود در حواشي صفحات گل تذهيب با عناوين استخاره ديده مي شود.

ديوان منوچهري
مذهب – با تشعير

 

كتاب حديث مجمع البيان
مجدول – مذهب – كاغذ ترمه اعلا

 

قرآن
مذهب – داراي فهرست – رنگين نويسي – مترجم فارسي به خط شنجرف

 

كتاب گلستان سعدي
بر روي اوراق الوان در بلده سبزوار نوشته شده

 

قرآن
مجدول كشي – شمسه و سرسوره ها مطلا – مذهب

 


تحفة الابرار جامي
داراي 7 مينياتور در حاشيه – مكتب هرات – مذهب مجدول

 

قسمتي از سوره بقره در قطع جيبي
داراي شمسه وگل آيه

 

ديوان حافظ
تمامي صفحات زر افشان – و مذهب جدول كشي مطلا و ملحقات در آخر كتاب ناشناخته – داراي 3 سر لوح مذهب

 

قرآن
مذهب با ترجمه فارسي بخط نستعليق و
رنگين نويسي

شرح 20 باب ملامظفر و رساله شريعه في علم رياضي وچند رساله ديگر

 

بياض دعا
مذهب – مجدول – عناوين مذهب – داراي زيرنويس فارسي بخط نستعليق

 

كتاب قرآن
مذهب – سرسوره ها مذهب در حواشي شمسه
مي باشد

قرآن
داراي جلد روغني گل و بوته ، مذهب ، سر سوره ها مذهب ، زيرنويس بخط نستعليق به رنگ قرمز

 

چند جزء از قرآن
داراي سر لوح مذهب ، مجدول ، سر سوره ها مذهب و داراي 2 سر لوح

 

كتاب دعا
مذهب و طلا اندازي بين سطور ، مجدول

 

كتاب دعا
مذهب مكتب كشمير در تمامي طلا اندازي و مذهب و از انتها ناقص مي باشد داراي 3 سرلوح و رنگين نويسي

 

قرآن
جلد روغني گل و بوته ، داراي حواشي به خط نستعليق و زيرنويس فارسي به رنگ قرمز ، مذهب ، مجدول

 

كتاب دعا صباح
طلا اندازي و دندان موشي ، مجدول

 

قرآن
مذهب ، داراي فهرست و جدول كشي ، سرسوره ها مذهب ، مجدول ، جلد روغني و گل و بوته

 

2 صفحه از قرآن
مذهب ، داراي شمسه و داخل خط كوفي ، سرسوره مذهب به شكل هندسي

 

قرآن

جلد روغني گل و بوته ، داراي فهرست ، حاشيه نويسي

كلام الله مجيد
رنگين نويسي ، مذهب ، مجدول ، جلد لاكي قلمداني گل و بوته

 

كتاب قرآن
كاغذ زر افشان ، مجدول ، مذهب ( جلد لاكي ابرو باد ابوطالب مدرس )

 

قسمتي از شاهنامه
مجدول ، ابتداي هر داستان مذهب و مطلا و با خط سفيد آب نويس ، نوع كاغذ خان بالغ ، جلد چرمي

 

كتاب خطي ، قرآن
مذهب ، مجدول ، قطع رحلي ، مذهب ، جلد لاكي

 

كتاب خطي ، قرآن
مذهب ، مجدول ، قطع رحلي ، مذهب ، جلد لاكي

 

كتاب دعا ، صحيفيه سجاديه
مجدول، داراي حواشي به خط نستعليق ، رنگين نويسي مذهب

 

كتاب قرآن
مذهب ، جلد لاكي گل و بوته ، مترجم فارسي ، رنگين نويسي ، سر سوره ها و شنجرف ، مطلا ، در حواشي خواص سور

 

كتاب دعا ، صلوات سيد جلي
طلا اندازي بين سطور ، مجدول ، مطلا ، مذهب

 

كتاب دعا در بيان آداب ماه مبارك رمضان
مجدول ، مذهب ، جلد ضربي سوخت ، اهدا شده از امير نظام گروسي

 

كتاب قرآن ، جزوي از قرآن
طلا اندازي و دندان موشي ، مذهب ، مجدول

 

كتاب دعا ، دلايل الخيرات

داراي تصوير مكه و مدينه ، تمام صفحات مطلا و مذهب و جدول كشي داراي 16 سر لوح مجزا و مذهب جلد لاكي قلمداني ، نوع مكتب كشمير

 

قرآن
بين سطور طلا اندازي ، مجدول ، مذهب ، داراي فالنامه تفعل و استخاره ، نوع كاغذ ترمه ، نوع جلد لاكي گل و بوته و الوان ، مرصع

 

كتاب دعا ، زيارت ششم حضرت اميرالمومنين
مجدول ، مذهب ، رنگين نويسي

 

پند نامه
مذهب – جدول كشي

 

جوامع الحكم
در ابتداي كتاب با مهرمحمد شاه پادشاه غازي ، مذهب داراي 2 سرلوح مذهب و در حواشي صفحات اوليه گل و بوته تذهيب و بين سطور طلا اندازي و داراي جلد لاكي قلمداني

 

علوم غريبه (خواص كلمات وخواص حروف وشرايطدعاخواندن)
داراي جداول ودواير ورنگين نويسي

 

كتاب علوم غريبه
داراي لوح هاي متعدد

 

يك كتاب و دو جزوه در علم نجوم
داراي جداول و دواير – رنگين نويسي

 

كتاب قرآن
جلد روغني و لاكي گل وبوته ، مجدول ، كاغذ اصفهان تذهيب با طلا و لاجورد و قرمز دانه

 

قرآن مجيد

داراي سر لوح تذهيب و جلد لاكي قلمداني

2 صفحه از قرآن
ابتداي سوره انبياء ، مذهب ، داراي شمسه و داخل تذهيب خط كوفي

 

ديوان شاهي
جدول كشي با طلا وداراي تذهيب مكتب كشمير وجلد لاكي گل ومرغ در سده 13

 

كتاب قرآن
كاغذ الوان ، نوع جلد ضربي سوخت اعلاء ، مكتب تذهيب بخارا

 

قرآن ( ناقص ابتدا و انتها )
حاشيه نويسي و مترجم فارسي رنگين نويسي ، داراي شمسه هاي مذهب ، تمام كلمات الله مطلا مي باشد.

 

قرآن مجيد
داراي سر لوح تذهيب

 

بحر اللالي

دعا
كاغذ الوان – جدول كشي – ابتداي ادعيه مذهب مربوط به كتابخانه نيرالدوله

 

2 صفحه از كتاب نجوم

گرشاسب نامه
بجهت ديباجه بايستغري نوشته شده

 

كتاب وعلم رمل وبيمارنامه
داراي جداول احراز وتصاويري از طلسمات

 

كتاب در علم نجوم وسور و فلكيات
داراي نمودارهايي از سيارات وجداول فواصل تقريبي

 

اكبرنامه
مجدول – مذهب – داراي جدول چرمي و نقاشي لاكي

 

ديوان انوري
جدول كشي داراي سه سرلوح مذهب و بيست مينياتور

 

بهرام نامه
داراي هشت مينياتور و سرلوح مذهب و طلا اندازي و رنگين نويسي مي باشد.

 

مخزن ادويه ، مالا يسع الطبيب
رنگين نويسي ، كاغذ آبي و جلد ضربي اعلاء

 

قرآن مجيد
داراي سر لوح تذهيب به مكتب هرات

 

مخزن ادويه ، مالا يسع الطبيب
سنه 1232 هجري قمري

 

كتاب قرآن
سر لوح مذهب و جدول كشي شده

 

قرآن مجيد
جلد لاكي قلمداني گل و بوته اعلاء و فهرست سور تمام صفحه رنگين نويسي و 2 صفحه او تذهيب با طلا و لاجورد و سر سوره ها رنگين نويسي

 

تفسير سواطع الالهام (تفسير بي نقطه قرآن)

از وسط قرآن تا انتها

 

ديوان حافظ
داراي 4 صفحه تذهيب و تشعير – مجدول – كاغذ
زر افشان

قرآن
مذهب – متن حاشيه شده داراي سرسوره هاي مذهب

كتاب در علم طب
داراي تصاويري از گياهان و ميوه جات

 

كتاب ديوان شعر

 

ديوان شعر
داراي 2 سرلوح و با تعدادي مينياتور به امضاي عبدالصمد داراي جلد لاكي يا قلمداني به دستور محمد اكبر پادشاه، داخل جلد به خط عبدالرحيم

 

قرآن
مكتب كشمير داراي 6 سرلوح – طلااندازي – دندان موشي و شمسه در حواشي جلد لاكي گل وبوته و ترنج و در داخل جلد شمايل خطي

 

آتشكده آذر
مجدول داراي سرلوح تذهيب با گل مرغ و داراي شش صفحه مينياتور

 

حليه المتقين
داراي سر لوح مذهب ، جدول كشي و رنگين نويسي

 

حديث

رنگين نويسي و حاشيه نويسي

 

كتاب قرآن

مذهب ، جلد لاكي گل و بوته

 

كتاب قرآن
ابتداي قرآن سرسوره مذهب

 

اربعه الفنون
حاشيه نويسي و رنگين نويسي و قسمتي از كتاب بدون نقطه و روي جلد سوخت ضربي اعلاء

 

صفحاتي از قرآن
پنج خط در ميا به خط ريحان درشت ، مجدول و تذهيب گل و بوته در متن

 

قسمتي از كتاب قرآن
اعراب و اعجام با شنجرف

 

كتاب جواهر الاسرار
داراي جداول و دواير در علم تسخير

 

كتاب قرآن
داراي استخاره ، مذهب جلد لاكي قلمداني

 

كتاب قرآن كريم
سرسوره ها رنگين نويسي و مذهب و جدول كشي با طلا

 

كتاب قرآن
جدول كشي و سرسوره ها مطلا

 

كتاب در علم اعداد و سور
داراي جداول و طلسمات حروفي

 

كتاب در علم اعداد و سور
داراي جداول و طلسمات حروفي

 

كتاب قرآن

مذهب ، داراي شمسه و سرسوره ها رنگين نويسي داراي جلد سوخت و ضربي

كتاب قرآن
داراي جلد لاكي قلمداني و در صفحات ابتدايي تمام صفحه مذهب و جدول كشي و سرسوره مطلا

 

كتاب زادالمعاد
داراي سرلوح مذهب و طلا اندازي در صفحات ابتدايي بين سطور و جدول كشي و رنگين نويسي در الباقي صفحات

 

دعاي صباح
در دارالخلافه طهران

 

ديوان امير حسين سنجري دهلوي
جدول كشي

 

صحيفه سجاديه
نگين نويسي و داراي سرلوح مذهب و جدول كشي و در بين سطوح طلااندازي و تذهيب گل و بوته و در حواشي حل كاري با طلا

 

كتاب دعا و قرآن
داراي سرلوح مذهب ، جدول كشي ، جدول كشي باطلا ، جلد لاكي قلمداني گل و بوته

 

قرآن مجيد
10 صفحه مذهب فهرست سور

 

كتاب دعا
داراي احراز و جداول و تمامي جدول كشي مطلا و خواص و فهرست دعا به خط شكسته نستعليق

 

صراح اللغه

 

كتاب قانون
421/4

 

كتاب خمسه نظامي
داراي 5 سرلوح صفويه – مذهب و مجدول

 

كتاب دعا
سرلوح مذهب با طلا و رنگين نويسي و مورب نويسي

 

قطعه خط

داراي اعراب نقطه اي ، رنگ مركب قهوه اي تيره ، در قطع وزيري ، كوچك

 

صحيفه سجاديه
نگين نويسي و داراي سرلوح مذهب و جدول كشي و در بين سطوح طلااندازي و تذهيب گل و بوته و در حواشي حل كاري با طلا

 

كتاب سي فصل شيخ بهائي
كاغذ اصفهان ، مجدول ، داراي جداولي نفيس در علم نجوم و تقويم

 

كتاب طب تشريحي گنج كحالين و كنزالحالين
داراي 18 تصوير تشريح آناتومي بدن انسان

 

جوامع كتاب جالينوس
شرح امراض چشم با ترسيم نمودار ودر امراض ديگر

 

كتاب قانون در طب (ابوعلي سينا) 5 مجلد كامل در يك جلد
مجدول – مذهب– رنگين نويسي با جلد چرم ضربي

 

شاهنامه
داراي تعدادي مينياتور عمل آل جلاير ها درسمرقندوجلد سوخت ضربي

 

كتاب خسرو و شيرين
مذهب داراي تعدادي مجلس مينياتور با رنگ هاي طبيعي – مجدول داراي جلد ضربي اعلاء

 

زاد المعاد
تذهيب كشمير و لاجورد و طلا ، مجدول ، در صفحات ابتدايي دندان موشي و بين سطور مطلا

 

كليات سعدي
مذهب ، مجدول ، تذهيب مكتب هرات ، داراي 12 سرلوح مذهب

 

كتاب خطي ، يوسف و زليخا
تمام صفحات طلا اندازي و تشعير، مكتب تذهيب كشمير تذهيب در قرن 13

 

كتاب دعا صباح

نوع كاغذ ، بخارا ، مذهب ، صفحات ابتدا بدون سطور طلا اندازي و دندان موشي

جنگ شعر ، كتاب در قطع جيبي كوچك
تذهيب مكتب شيراز ، جلد چرمي ، مجدول

 

كتاب دعا
نسخ ، حاشيه نويسي به خط نستعليق ، دندان موشي ، بين تمام سطور طلا اندازي ، سر لوح مذهب

 

كتاب قرآن
سر سوره ها الوان ، جلد چرمي ، جدول كشي و طلا اندازي ، مكتب تذهيب هرات

 

كتاب خطي قرآن
جلد سوخته معرق ، 4 صفحه پيش و از قرآن مذهب ، 2 ورق بدرقه مذهب ، به سبك دوره صفويه

 

8 برگ قرآن روی پوست آهو
منسوب به حضرت علي بن موسي امام الرضا (ع) در حواشي مذهب و مجدول داراي تسمه اندازي و متن و حاشيه در زمان قاجار سده 13 هجري قمري انجام شده احتمالاً بسفارش فتحعلي شاه قاجار انجام شده است.

 

قرآن
جلد مذهب لاكي – دو ورق ابتدايي مذهب و جدول كشي وگل آيه ها تماماً مطلا مي باشد.

 

قرآن مجيد
داراي 4 صفحه تمام مذهب در ابتداي صفحه، مترجم، با قلم نستعليق و رنگ شنجرف در بين صفحات قطعات خط نستعليق چليپا و نسخ اعلاء ديده مي شود در حواشي صفحات گل تذهيب با عناوين استخاره ديده مي شود