مجموعه آثار منتخب

بشقاب مرغی عصر قاجار

پرده عاشورایی

اشعار محتشم کاشانی در رثای سالار شهیدان

قطعاتی از کتابت نسخ وصال الشاعر

کاسه برنجی دوره زندیه

تلماک اثر فلنون

احراز منطبق بر آیات قرآن

مینیاتور قاجاری با موضوع مجلس محمدشاه غازی و ملازمان درگاه

خمسه ی حکیم نظامی گنجوی ، کتابت نستعلیق عصر صفوی ، تذهیب های کتیبه ای پنج گانه و جداول هم زمان ، نوشته شده در تاریخ ربیع الاول ۹۴۶ هجری قمری ، قطع وزیری بزرگ و جلد چرمی سوخت طلاکوب

کتاب کنه المراد فی وفق الاعداد
در لوح و الواح و رسم آن ، خواص اعداد الوفق و طلب حاجات، مؤلف شرف الدین علی یزدی ، کتابت نستعلیق اوایل عصر صفوی با امضاء کاتب ، جداول و کتیبه های هم زمان و قطع وزیری بزرگ ، جلد چرمی تیماج

جزء قرآن کریم ، کتابت ثلث و رقاع و نستعلیق عصر تیموری ، تذهیب و جدول کشی هم زمان ، قطع رحلی و جلد چرمی ضربی

قلمدان پاپیه ماشه عصر قاجار با امضاء یا صادق الوعد ، نقاش و نگارگر برجسته ی عصر زندیه و قاجار و پیرو مکتب علی اشرف ، و از هنرمندان خلاق قرن دوازده و سیزده هجری قمری .قلمدان شامل نقاشی های شکارگاه و داستانهای خمسه ی نظامی گنجوی می باشد

خمسه ی حکیم نظامی گنجوی ، کتابت نستعلیق قرن دهم هجری قمری ، کاتب ، عبدالوهاب حجازی ، سرلوح های کوفی تزئینی و تذهیب های هم زمان ، قطع وزیری بزرگ ، جلد چرمی سوخت

خط نقاشی با عنوان “ یا علی مدد” قرینه و با نشان ذوالفقار و “ صراط علی حق نمسکه “ با مدال “ محمد” ص ، قرینه در وسط ، متعلق به عصر قاجار ، کاری از خاندان زرین قلم تبریزی ( میرزا جواد) سال ۱۳۱۵ هجری قمری

قطعاتی از کتابت نسخ وصال الشاعر ، خوشنویس و شاعر عصر قاجار ، با موضوع ادعیه ی مأثوره و روایت شیخ صدوق ، کتابت در رمضان هزار و دویست و شصت هجری قمری

تلماک اثر فنلون، اسقف اعظم کاتولیک رومی فرانسه، شاعر و نویسنده که یک‌متن حماسی نظیر ایلیاد و اودیسه هومر است.این نسخه نیز که مهر تایید و تملک چند اسقف را دارد، حوالی سال 1700 میلادی کتابت و تصویرگری شده و در قطع سلطانی ۳۰ در ۴۵ سانت در حدود ۳۰۰ برگ، با جلد چوبی روکش چرم، در موزه دکتر محفوظی نگهداری می شود.

خمسه ی حکیم نظامی گنجوی ، کتابت نستعلیق قرن دهم هجری قمری ، کاتب ، عبدالوهاب حجازی ، سرلوح های کوفی تزئینی و تذهیب های هم زمان ، قطع وزیری بزرگ ، جلد چرمی سوخت

خط نقاشی با عنوان “ یا علی مدد” قرینه و با نشان ذوالفقار و “ صراط علی حق نمسکه “ با مدال “ محمد” ص ، قرینه در وسط ، متعلق به عصر قاجار ، کاری از خاندان زرین قلم تبریزی ( میرزا جواد) سال ۱۳۱۵ هجری قمری

قلمدان پاپیه ماشه عصر قاجار با امضاء یا صادق الوعد ، نقاش و نگارگر برجسته ی عصر زندیه و قاجار و پیرو مکتب علی اشرف ، و از هنرمندان خلاق قرن دوازده و سیزده هجری قمری .قلمدان شامل نقاشی های شکارگاه و داستانهای خمسه ی نظامی گنجوی می باشد

جزء قرآن کریم ، کتابت ثلث و رقاع و نستعلیق عصر تیموری ، تذهیب و جدول کشی هم زمان ، قطع رحلی و جلد چرمی ضربی

کتاب کنه المراد فی وفق الاعداد
در لوح و الواح و رسم آن ، خواص اعداد الوفق و طلب حاجات
، مؤلف شرف الدین علی یزدی ،
کتابت نستعلیق اوایل عصر صفوی با امضاء کاتب ، جداول و کتیبه های هم زمان و قطع وزیری بزرگ ، جلد چرمی تیماج

شش اثر نقاشی سیاه قلم اثر سید حسین زیدی لطیفی ملقب به سید عرب که از شاگردان کمال الملک در عصر قاجار بوده است ، وی علاوه بر نقاشی از اساتید طراحی فرش بوده است که استاد رسام عربزاده فرزند وی از معاریف این هنر می باشد .
موضوع نقاشی های فوق عشق و حرمان و هجران و خیال و پریشانی می باشد و در قالب جملاتی با عنوان از سرنوشت من به قلم میر الیاس ناطقی خوشنویسی شده است

خمسه ی حکیم نظامی گنجوی ، کتابت نستعلیق قرن دهم هجری قمری ، کاتب ، عبدالوهاب حجازی ، سرلوح های کوفی تزئینی و تذهیب های هم زمان ، قطع وزیری بزرگ ، جلد چرمی سوخت

مینیاتور عصر زندیه با موضوع خسرو و شیرین ، از کتاب خمسه ی نظامی گنجوی

رساله در تشریح بدن انسان ، تألیف مهدی بن نصیر بن حسن طبیب رشتی ملّقب به میرزا کوچک ( طبیبِ محمد ولی میرزا فرزند فتحعلیشاه قاجار ) نسخهٔ خطی مصوّر منحصر به فرد متعلق به موزه و کتابخانهٔ آثار خطی دکتر محمد صادق محفوظی