یادداشت هفته – عرفه

یادداشت هفته – عرفه

“عرفه” تشرف است به بينايى،
دانستن راه و شناخت سياله زمان …
بسان يک جهش كوانتمى
A quantum leap …
سالها با تردید زندگى كردن
آنگاه آغاز زندگى با اعتماد و امنيت آسمانى …
رها در دستان خدا …
كه برترين قدرت است …
تو با منطق زندگى كرده اى ،
اينک با عشق زندگی می کنی
با عادت ها و ذهنيت ها ،
اينک با حقيقت و روشنایی …
تو امروز يک سالک هستى “سانياس”
(Sannyas)

مانند عاشق شدن با يک نگاه …
اين بار عشق به كليت هستى و
تسليم در برابر حكمت “او” …
و دعاى عرفه كه كلام نماد روشنايى و فداكاريست …
همان وارث انبياء و صاحب لواى ولايت ،
اصل محبت ، حضرت ثار الله ، كه جانم فدايش باد …
مخاطب آشناى قلبم …
همه لحظاتت روشن و زيبا …
و متصل به امواج پاک هستى …
عاقبتت نيكو باد و آرامش قرين وجودت .

بر گرفته از كتاب حكمت هاى فريد اثر دكتر محمد صادق محفوظى

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.