گذری اجمالی بر احوال و اندیشه های ابوالعلاء معری

گذری اجمالی بر احوال و اندیشه های ابوالعلاء معری

نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو

نویسنده در نوشتار حاضر بر اساس مندرجات معجم الادباء یاقوت حموی و نیز جلد سوم من تاریخ الادب العربی طه حسین، گذری اجمالی بر احوال و اندیشه های ابوالعلاء معری دارد.

آینۀ پژوهش، شماره 166

دریافت مقاله

منبع: میراث مکتوب

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.