کشورداری از دید سعدی

کشورداری از دید سعدی

محتشم محمدی – شهلا آموزگار

چکیده: حکومت، دغدغۀ دیرینۀ بشر بوده است و فرهیختگان هر قوم در هر برهۀ زمان، در این زمینه دیدگاه هایی داشته اند؛ از آنجا که در میان سخن سرایان فارسی زبان، سعدی شیرازی، بیش از دیگران به نقش اجتماعی اهمیت می دهد؛ بنابراین، وی دربارۀ حکومت بیش از دیگران، اشاره هایی روشن داشته است. ضرورت اهمیت این پژوهش، این است که دریابیم سیوۀ شایستۀ کشورداری از دید کسی که بنی آدم را اعضای یک پیکر می داند، چگونه است؟

یافته های این پژوهش بیانگر این است که شیوۀ ماندگار، از دید سعدی، شیوه ای است دین پیشه، عدالت خواه، تشنج زدا، فساد زدا، دلسوز تهیدستان، در ارتباط نزدیک با مردم، اهل میانه روی و بانی و حافظ این امنیت به ویژه برای بازرگانی و حمایت از ملک و مردم. این مقاله، تلاشی برای پیدا کردن و دسته بندی کردن آرای سعدی شیرازی و شیوۀ او در زمینۀ بررسی جامعه و پیدا و پیشنهاد کردن نکته هایی مؤثر در بهتر کشورداری کردن است.

مطالعات ایرانی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 26

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.