کتابخانه در بین النهرین باستان (سومریان، بابلیان و آشوریان)

کتابخانه در بین النهرین باستان (سومریان، بابلیان و آشوریان)

نویسنده : مرتضی محمدنیا

مقدمه: برای بررسی تاریخی کتابخانه باید نقطه آغازی در نظر بگیریم. همانگونه که می دانیم اختراع خط، نقطه شروع مورد نیاز است، یعنی مرز بین تاریخ و ماقبل تاریخ. تا قبل از اختراع خط انسان قادر نبود دانش و تجربیات خود را به صورتی پایدار و با دوام ثبت و ضبط کند. با مکتوب شدن دانسته ها و گنجینه های ذهنی به تدریج تعداد این منابع افزایش یافت و بشر به مکانی برای حفاظت و نگهداری این منابع نیاز پیدا کرد. پایه های اولیه کتابخانه ها در این شرایط پی ریزی شد و طی تکامل تاریخی خود و پس از فراز و نشیب فراوان راه خود را در تمدن بشری هموار کرد و به عنوان یکی از سنگ بناهای تاریخ تمدن، حیات پربار خود را ادامه داد.

در هزاره سوم تمدن دیگری در خاورمیانه یعنی تمدن بین النهرین به وجود آمد. اولین تمدن های انسان در دره های حاصلخیز بین النهرین یعنی جلگه های حد فاصل دو رودخانه دجله و فرات شکل گرفت که به آن سرزمین «رافدین» نیز می گویند. این جلگه های حاصل خیز که در عراق کنونی قرار دارد، به دلیل آب و هوای مناسب و سرزمین های حاصل خیز، محل مناسبی برای اسکان اقوام چادرنشین بود. این اقوام به تدریج نهادهای دولتی، اقتصادی و اجتماعی شکل دادند و تجارت و صنعت توسعه یافت. این جلگه های حاصل خیز، خود بخشی از دشت وسیعی بودند که به آن هلال حاصلخیز یا هلا سبز و یا «هلال خطیب» می گویند….

دریافت مقاله

منبع: آینۀ پژوهش، دوره 18، 107-108، زمستان 1386

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.