کاشفی و تفسیر قرآن

کاشفی و تفسیر قرآن

سید محمد علوی مقدم

چکیده: مقاله دربارۀ تفسیر ملاحسین کاشفی است. در آغاز معنای لغوی تفسیر و معنای اصطلاحی آن گفته شده و نیز تأویل و قضاوت میان آن دو. سپس از دانش هایی که یک مفسر باید بداند؛ آن گاه از انواع تفسیر یعنی تفسیر: روائئ، علمی، الحادی، ادبی و عرفانی، بحث شده است.

سرانجام از تفسیر مواهب علیه یا تفسیر حسین کاشفی که استاد محمدرضا جلالی نائینی با مقدمۀ محققانه آن را به زیور طبع آراسته، سخن گفته شده است.

به اختصار از تفاسیر پیش از تفسیر کاشفی هم بحث شده است.

از تفسیر ملافتح الله کاشانی و تفسیر روح البیان اسماعیل حقی بروسوی که تفسیر خود را در 10 جلد نوشته و دربارۀ تفسیر ملاصدرا هم به کوتاهی سخن گفته شده است.

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، مشهد1386 شماره14

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.