کاتبان دست نوشته های کهن کتابخانه مجلس

کاتبان دست نوشته های کهن کتابخانه مجلس

نویسنده: سید محمدحسین مرعشی

تا سال 1380 شمسی، بیش از صد رساله که در سده های 6 تا 10 هجری قمری کتابت شده، در کتابخانۀ مجلس به ثبت رسیده است. کاتبان این رساله ها نام خود و تاریخ کتابت و گاه مکان را در ترقیمه کتاب درج کرده اند.

در سیاهه ذیل، سال کتابت، نام کاتب، نوع خط، نام رساله، نویسنده رساله، موضوع رساله، زبان رساله و شماره رساله، به ترتیب سال استنساخ مرتب شده اند.

نام کاتبان، دقیقاً به همان صورت که در رساله ها نوشته شده آورده شده است.

نوع خط، موضوع رساله و سایر اطلاعات از فهرست های قدیم کتابخانه استخراج شده اند….

پیام بهارستان، سال پنجم بهار 1392 شماره 19

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.