پژوهشی در باب اصطلاح ممالک محروسه ایران

پژوهشی در باب اصطلاح ممالک محروسه ایران

نویسنده: باقر صدری نیا

بر خلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می رسد تحولات سیاسی تنها حوزه های مشخص و محدودی را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه دامنه آن به حوزه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ادبی نیز کشیده شده، زمینۀ دگرگونی های مختلفی را در عرصه های متعدد و متنوع فراهم می آورد.

اصطلاحات سیاسی، اداری یکی از نخستین حوزه هایی است که به عنوان تابعی از متغیر اوضاع و احوال سیاسی، پیش از حوزه های دیگر از حیث صورت و محتوا دستخوش تحول شده، به مثابه خط فاصلی دو دوره سیاسی را از یکدیگر متمایز می کند.

«ممالک محروسه ایران» از جمله اصطلاحات سیاسی اداری است که در بستر تحولات سیاسی زاده شده، ادامه حیات داده، و سرانجام به دنبال دگرگونی های عمیق فکری سیاسی اوایل سده چهاردهم هجری از فرهنگ سیاسی روزگار حذف شده است.

ایران شناخت زمستان 1374 شماره 1

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.