پایان‌نامه دکتر تولوزان حکیم‌باشی ناصرالدین شاه قاجار

پایان‌نامه دکتر تولوزان حکیم‌باشی ناصرالدین شاه قاجار

نویسنده: محمدرضا بهزادی

کتابخانه ملی هر کشور، حافظ گنجینه و میراث مکتوب آن کشور است. شناسایی و بررسی دقیق مجموعه کتاب های کتابخانه ملی هر کشور، نشان دهنده تاریخ فرهنگ آن مردم بوده، که در کنار این مجموعه غنی فرهنگی، از مجموعه فرهنگ جهانی نیز برخوردار بوده اند. یکی از غنی ترین بخش های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تالار اسلام شناسی و ایران شناسی می باشد که در جوار سالن کتابخانه عمومی قرار گرفته است. به ظاهر در کنجی قرار دارد ولی دریایی از معارف را در سینه خویش جای داده، مصداق بیتی است که می فرماید:

در سبویی نهفته دریایی

یا به کنجی خزیده دنیایی

قسمت اعظم این مجموعه، کتاب های سلطنتی است که به طور خاص، کتابهای نفیس فرانسوی آن بیشتر به شخص ناصرالدین شاه، در نیمه سده سیزدهم تقدیم گردیده است….

پیام بهارستان، 1388 شماره 6

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.