وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود (جمعه 21 مهر 1396) از نام «خلیج ع.ر.ب.ی» استفاده کرد در بسیاری از متون از جمله مسالک و ممالک ابواسحاق ابراهیم اصطخری به صراحت نام خلیج فارس آمده است.

همچنین در پی اقدام غیر مسئولانۀ مؤسسه نشنال جئوگرافیک در سال 1383در تحریف نام خلیج فارس، سخن سردبیرِ شمارۀ 30- 31 فصلنامۀ آینۀ میراث به این موضوع پرداخته است. در این مقاله دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به بیش از 60 منبع از متون کهن عربی از قرن دوم تا دوازدهم اشاره می کند که در آنها به هر مناسبتی ذکری از الخلیج فارس، البحر الفارسی، بحر فارس، خلیج فارس… آورده شده است.

این مقاله را اینجا مطالعه کنید.

در دو منظومۀ جَنگنامۀ کِشم (سرودۀ شاعری ناشناس) و جُرون نامه یا داستان جرون سرودۀ قدری (زنده تا 1043 ه.ق) اطلاعات بسیاری دربارۀ تحولات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در قرن یازدهم بیان شده است. این کتاب توسط محمدباقر وثوقی و عبدالرسول خیراندیش تصحیح و در سال 1384 از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

مقدمۀ این اثر را اینجا بخوانید.

منبع: میراث مکتوب

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.