واکاوی ماجرای افشای راز امام عباسی

واکاوی ماجرای افشای راز امام عباسی

نویسنده: علی ناظمیان فرد

چکیده: در میان نکته های ناروشنی که در زوایا و خبایای قیام عباسیان دیده می شود،چگونگی افشای راز ابراهیم امام و توفیق مروان بن محمد در شناسایی و دستگیری او همچنان پرسش برانگیز است. نگارنده می‌کوشد تا یافته‌های خود را بر این فرضیه مبتنی سازد که: افشای راز ابراهیم امام، محصول رقابت‌هایی بود که در خراسان میان یمانی‌ها و مضری‌ها جریان داشت و عباسیان نه تنها قادر به حذف آن به سود نهضت خود نبودند، بلکه با تکیه بر یمانی‌ها و بدبینی نسبت به مضری‌ها، ناخواسته به تشدید آن دامن زدند که نخستین قربانی این ماجرا، شخص ابراهیم امام بود که اندکی پیش از پیروزی نهضت، با خیانت یک عنصر مضری، به چنگ امویان افتاد و هیچ‌گاه نتوانست پیروزی عباسیان را به نظاره بنشیند.

دریافت مقاله

منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.