واژگان علوم طبیعی مصوب فرهنگستان ایران (1314-1320ش.)

واژگان علوم طبیعی مصوب فرهنگستان ایران (1314-1320ش.)

نویسنده: محسن روستایی- بخش هشتم

در بخش دوم از معرفی واژگان رشته های مختلف علوم که فرهنگستان اول در عصر رضاشاه، جایگزین لغات بیگانه کرده و به تصویب رسانده است؛ به ارائه لغات و اصطلاحات طبیعی که به علم جانورشناسی، گیاه شناسی و زمین شناسی مربوط می شوند، اشاره می نماییم. این تغییر و تقسیم بندی به شیوۀ خود فرهنگستان است که به نحوی در کمیسیون اصطلاحات علمی، خصوصاً مابین سالهای 1317 تا شهریور 1320 مورد بررسی و بحث و گفتگو قرار گرفته اند. منتهی، افزون بر آن، به نظر می آید که از زمان فعالیت فرهنگستان تا کنون تقسیم بندی واژه ها به رشته های مختلف تغییراتی کرده و مرزهای میان آنان متمایزتر و دقیق تر شده است…..

دریافت مقاله

منبع: گنجینه اسناد، دوره 9، شماره 2 و 1، تابستان 1378

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.