نگاهی به کتاب جامع‌التواریخ

نگاهی به کتاب جامع‌التواریخ

مریم یزدان پناه – غلامعلی حاتم

چکیده: از زمان سلطه ی مغولان در قرن سیزدهم / هفتم روابط ایران و چین دگرگون می شود، روابطی که باعث ایجاد یک زبان بصری جدید در هنر نگارگری ایران می گردد. در کتاب های مصور مربوط به قرن چهاردهم / هشتم شاهد شیوه هایی اعم از ایرانی، عربی و چینی در قالب یک مکتب خاص بوده و نفوذ طبیعت گرایی چینی در این آثار زیاد است. جامع التواریخ کتابی است تاریخی، تألیف رشیدالدین فضل الله همدانی وزیر غازان خان که مورخین اغلب نگاره های آن را متأثر از نقاشی چینی دانسته اند. در این کتاب عناصر چینی با تفسیرهای ایرانی ارائه شده است.

تعدادی از نگاره های مورد بحث در این مقاله به پیامبر اسلام(ص) مربوط می باشد. نکته جالب آن است که تصویر پیامبر برای اولین بار در هنر اسلامی در دستنوشته های جامع التواریخ آورده شده است. بررسی نگاره های این کتاب ما را در مسیر خلاق و طولانی دگرگونی های نگارگری ایران قرار می دهد.

کتاب ماه هنر، 1388 شماره 133

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.