نگاهی به وضعیت ارزاق در ایران در سال های جنگ جهانی اول

نگاهی به وضعیت ارزاق در ایران در سال های جنگ جهانی اول

نویسنده : سهیلا ترابی

پژوهشگران تاریخ همواره بر آن بوده اند که با استفاده از اسناد و مدارکی که در دسترس شان بوده است راهی به گذشته بیابند و از اوضاع مردم آن روزگار آگاهی یابند. از آنجا که بیشتر نویسندگان و مورخان پیشین بر چگونگی گذران مردم توجهی نداشته اند و این امور نزد آنان اهمیت چندانی نداشته است، دستیابی به این اطلاعات همواره برای محقق با دشواری همراه بوده است. بخشی از مجموعه اسناد موجود در سازمان اسناد ملی ایران که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است اطلاعاتی در خصوص وضعیت ارزاق عمومی، گرانی، قحطی، و سیاست های دولت در زمینۀ قیمت گذاری ارزاق عمومی و ممنوعیت یا آزادی خروجی برخی کالاها به خارج از کشور در سالهای جنگ جهانی اول دست می دهد….

دریافت مقاله

منبع: گنجینه اسناد، دوره 1، شماره 4و3، زمستان 1370

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.