نگاهی به متغیرهای اثرگذار بر دستیابی صفویه به قدرت

نگاهی به متغیرهای اثرگذار بر دستیابی صفویه به قدرت

نویسنده: نفیسه واعظ

ظهور فرزندان صوفی تبار شیخ صفی الدین در صحنۀ قدرت در نخستین دهۀ قرن دهم هجری قمری و اعلام مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی و شهرت یافتن به مجدد عظمت و وحدت ملی ایران، رابطۀ ویژه دین و دولت و نفوذ مجتهدان در حکومت دنیوی صفویه، کشمکش های مداوم میان اهل قلم و شمشیر و کارزار طولانی با همسایگان برای القای قدرت و تثبیت مرزها و شمار دیگری از موضوعات، تحقیق و بررسی در دورۀ صفویه را مهم و جذاب ساخته است.

اما در این نوشتار بی آنکه قصد واکاوی و تعمق در ریشه های عمیق سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی برآمدن صفویان را داشته باشیم، تنها قصد داریم تا عوامل زمینه ساز نیل و استقرار قدرت صفویه در ایران قرن دهم را مرور کنیم.

پیام بهارستان، سال چهارم، پاییز 1390 شماره 13

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.