نگاهی به سبک تاریخ نگاری تاریخ سیستان

نگاهی به سبک تاریخ نگاری تاریخ سیستان

برات ده مرده

به طور کلی تاریخ نگاری ایرانی از نقطه نظر تاریخ های عمومی بسیار غنی است و به کمک آنها می توان نمایی کلی از تاریخ ایران به دست داد. خوشبختانه این امر به وسیله مجموعه ای از تاریخ های محلی تقویت می شود زیرا به کمک آنها می توان از تاریخ نواحی مختلف ایران مطلع شد. تاریخ های محلی غالبا از روی عشق به سرزمین بومی مؤلف یا از سر هواداری از دودمان محلی خاصی نوشته شده اند.

سیستان از جمله مناطقی است که دارای تاریخ نگاری مختص به خود بوده است. اما متاسفانه از منابع متعددی که نام آنها را می دانیم، تنها دو اثر تاریخ سیستان و احیاء الملوک باقی مانده اند.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شهریور 1378 شماره 23

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.