نگاهی به زندگی روزمره مردم ایران در اواخر عصر قاجار

نگاهی به زندگی روزمره مردم ایران در اواخر عصر قاجار

نویسنده: شیرین مهدوی

مترجم: حسین احمدزاده نودیجه

تاریخ اجتماعی ایران و به طور اعم و دوره قاجار به طور اخص، کمتر بررسی شده است. موضوع این مقاله، زندگی خصوصی در اواخر دوره قاجار، به ندرت مورد اشاره واقع گردیده است. احتمالاً از آن رو که موضوعی است که درباره آن مطالب دست اول چندانی وجود ندارد. گزارش جامعی از زندگی مردم از هیچ طبقه و صنفی موجود نمی باشد. در این مقاله تلاشی در راستای ارائه گزارشی از زندگی و فعالیت های روزمره خانواده در اواخر دوره قاجار صورت پذیرفته است. از آنجا که تفاوت های عمده ای میان زندگی روزمره و خانواده هایمناطق شهری و روستایی وجود داشته، این مبحث تنها به نواحی شهری و خانواده های شیعی محدود می گردد. این مقاله به بررسی نقش های اعضای مختلف خانواده و نیز الگوهای مصرفی خانوار و افرادی می پردازد که از درون یا برون به تأمین مایحتاج ایشان می پرداختند….

پیام بهارستان، سال پنجم بهار 1392 شماره 19

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.