نگاهی به «تفسیر فاتحة الکتاب فخر رازی»

نگاهی به «تفسیر فاتحة الکتاب فخر رازی»

نویسنده : سید رضا باقریان موحد

چکیده: تفسیر فاتحه الکتاب فخر رازی یکی از پربارترین تفاسیری است که در طول تاریخ اسلام در شرح اسرار معنوی و لفظی سوره حمد نوشته شده است. این اثر به تازگی توسط سید جواد هاشمی نژاد به چاپ رسیده است. نویسنده در مقاله حاضر، در راستای معرفی این ترجمه ازکتاب مذکور، ابتدا به بیان و شرح آثار فخر رازی می پردازد. سپس به طور مبسوط به جایگاه و منزلت کتاب تفسیر کبیر او اشاره کرده  و با به چالش کشیدن تفاوت ترجمه حاضر با ترجمه حلبی، مقاله خویش را ادامه می دهد. در نهایت، با ذکر نواقصی که در کار ترجمه به چشم می خورد و نیز روش کار مترجم در ترجمه کتاب، مقاله خویش را به پایان می رساند.

دریافت مقاله

منبع: آینۀ پژوهش، دوره 22، شماره 128، تابستان 1390

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.