نگاهی بر پیامد جنگ های ایران و روس

نگاهی بر پیامد جنگ های ایران و روس

نویسنده: فاطمه قاضیها

پس از عقد عهدنامه گلستان بین دو کشور ایرانو روسیه که به دنبال جنگهای ده سالۀ(1218-1228ه.ق) انعقاد یافته بود، به علت ابهاماتی که هنوز در مورد خطوط سرحدی وجود داشت، یک سلسله روابط متشنج سیاسی به طور متناوب بین دو کشور ایجاد گردید و به دنبال تجاوزهایی که گهگاه از طرف روسیه به ایران صورت می گرفت، در سال 1341ه.ق ناحیه گوگچه را متصرف گردیدند. دولت ایران نسبت به تصرف گوگچه و همچنین بدرفتاری با مسلمانان آنجا به دولت روسیه شدیداً اعتراض کرد و در پی آن پرنس منچیکوف از طرف نیکلا (امپراتور جدید روسیه) به دربار ایران فرستاده شد، تا در خصوص اعتراض ایران رسیدگی نماید….

دریافت مقالهَ

گنجینه اسناد، دوره 10، شماره 4و3، زمستان 1379

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.