نگاهى به تصحیح متون در دوره قاجار

نگاهى به تصحیح متون در دوره قاجار

نویسنده: شهرام آزادیان

چکیده: در این مقاله ابتداکلیاتى درباره روش تصحیح متون در دوره قاجار ذکر شده، سپس تعدادى از مهمترین متون چاپ شده در این دوران معرفى و بررسى شده اند. هدف این مقاله نشان دادن اولین نمونه هاى تصحیح متون در ایران است.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران زمستان 1382 و بهار 1383 شماره 168 و 169

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.