نهضت ترجمه در عصر قاجار

نهضت ترجمه در عصر قاجار

احمد محسنی – آرسینه خاچاطوریان سرادهی

در تاریخ بشریت، ترجمه دارای نقش اساسی و بسیار مهمی بوده و از دیرباز، در پویایی دانش و فرهنگ بشری و انتقال آن به جوامع و ملل دیگر، نقش بزرگی ایفا کرده است. این مطلب تا به اینجا مورد توجه است که با توجه به اینکه تکنولوژی در حال پیشرفت و رقابت بین کشورهای جهان به شدت رو به گسترش است، نیاز به ترجمه را می توان یک امر ضروری ارزیابی نمود.

سابقۀ ترجمه شاید به دوران باستان باز گردد که انسان توانست با ایجاد یک مسیر فکری مشخص در دنیای خویش، با بهره گیری از تجارب و استعدادهای ملت های دیگر، به تکمیل یافته های خود بپردازد و پیشرفت نماید. پس باید اظهار کنیم که عمر ترجمه به درازای تاریخ است و این شاید همان ظهور انقلاب علمی در جهان باشد. بر این اساس، سابقۀ ترجمه در ایران بسیار طولانی است و چنان که از شواهد و قرائن استخراج می شود، ترجمه در ایران از ادوار گذشتۀ تاریخی ملت ما حضور داشته و در عصر باستان، یکی از علوم مسلم و شناخته شده به حساب می آمده است. این در حالی است که می دانیم سوابق ترجمه در فلات ایران، مربوط به هزارۀ چهارم پیش از میلاد بوده که اکنون اثری از این ترجمه ها وجود ندارد.

پیام بهارستان سال سوم بهار 1390 شماره 11

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.