نمود چوگان در غزلیات حافظ

نمود چوگان در غزلیات حافظ

نویسنده: یوسف کرمى چمه

در شتاب دنیای امروز  حرکت آن به سمت دهکده جهانی، پیگیری و بازشناخت وؤلفه های هویت ملی، لازم است. یکی از عناصر هویت ساز، ادبیات است که در ایران زمین، پیشینه و سابقه درخشانی دارد. در ادبیات فارسی، لایه هایی از فرهنگ اسلامی – ایرانی نمود یافته است. از جمله می توان اشارات شاعران و نویسندگان را به بازی های مردمی  ذکر کرد. به عبارت دیگر، ادبیات فارسی آینه تمام نمای فرهنگ و آداب و رسوم مردم این سرزمین است. شاعران و نویسندگان از تمام ظرفیت های فرهنگ و زبان و آداب و رسوم ایران، استفاده کرده، بخشی از ماده کار خود را از این مجموعه ها گرفته اند.

پیام بهارستان سال چهارم بهار 1391 شماره 15

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.