نمود نمادهای فرهنگی در قالی کرمان

نمود نمادهای فرهنگی در قالی کرمان

کمال جوانمرد – پرستو امانت کار

چکیده: این مقاله، نگرشی علمی به بررسی نمادهای فرهنگی در قالی کرمان دارد. در این نوشتار، تلاش شده به منظور شناخت نمادهای فرهنگی در قالی کرمان، نخست پدیده های مادی از جمله: طرح فرش، عناصر ساختاری نقشۀ آن، تقسیم بندی طرح ها و نقش ها و دیگر انواع آن در قالی کرمان مورد بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله، به شناخت پدیده های غیر مادی (اسطوره ها و نمادهای فرهنگی) در نقش مایه های قالی کرمان دست یافت و پیام هر یک از آنها را دریافت. برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی، فنون کتابخانه ای- اسنادی و همچنین مدارک شفاهی و مردم نگاری توصیفی بهره گرفته شده است.

مطالعات ایرانی، سال یازدهم پاییز 1391 شماره 22

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.