نقش مهاجرت و رحله های علمی در توسعه علوم در اندلس تا پایان قرن پنجم هجری

نقش مهاجرت و رحله های علمی در توسعه علوم در اندلس تا پایان قرن پنجم هجری

غلامحسن حسین زاده شانه چی

چکیده: اندلس یکی از مراکز مهم علوم انسانی به شمار می رود که طی چندین قرن شاهد رشد فزایندۀ برخی علوم و ظهور دانشمندان و تألیفات فراوان بود. زمینۀ اصلی این شکوفایی علمی را انتقال مبانی این علوم از بلاد شرقی اسلامی به این سرزمین فراهم ساخت. دانشمندانی که تحت تأثیر عوامل مختلف به اندلس می رفتند یا اندلسیانی که برای تحصیل به شرق سفر می کردند عامل این انتقال و برقرار کنندۀ روابط علمی اندلس با سرزمین های شرقی بودند. این رابطه در قرن های سوم و چهارم هجری به اوج خود رسید. این امر خود از شرایط سیاسی مساعدی متأثر بود که در آن دوران بر اندلس حکمفرما بود. این روابط علمی را باید معلول و مرهون تسامح و همفکری علمی دانست که در سراسر جهان اسلام وجود داشت.

پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان، دوره سوم، بهار 1390 شماره 1

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.