نقش جاده ابریشم در انتقال مانویت به شرق

نقش جاده ابریشم در انتقال مانویت به شرق

نویسنده: حسن رضایی باغ بیدی

از آنجا که مانی (216تا274 / 276م) آیین خویش را محدود به یک زمان و مکان نمی شمرد، و بر این باور بود که دینش به همۀ زبانها و در سراسر جهان پراکنده خواهد شد از همان آغاز، با کوششی خستگی پذیر سفرهای دور و دراز خویش را آغاز کرد، و به تبلیغ آیین خویش پرداخت. او در سفرهایش به بین النهرین، ایران و هند توانست با موفقیت هایی رو به رو شود، تا بدان جا که پادشاه بودایی مذهب توران را به کیش خود در آورد.

ایران شناخت تابستان 1376 شماره 5

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.