نقش اعداد در آیین های گذر ایرانی

نقش اعداد در آیین های گذر ایرانی

نویسنده: لیلا احمدی

(با تکیه بر فرهنگ گیلان، آمل، تالشان، بروجرد، لرستان، خراسان، و ایزدخواست)

چکیده: اگر کمی دقیق تر به محیط پیرامون خود نگاه کنیم به حضور انکار ناپذیر و پررنگ اعداد در زندگی روزمره، آینن ها، و اعتقادات خود بر می خوریم. شمار را می توان در تمامی جنبه های زندگی ایرانیان اعم از زندگی روستایی یا حتیشهری یافت. برخی از این اعداد پیوندی دیرینه با باورهای ما دارند و ریشه شناسی آنها ما را با دلایل مقبولیت و رواج آنها آشنا می سازد. این دلایل گاه دینی و گاه اسطوره ای می باشند. در این مقاله سعی بر آن است که حضور اعداد در آیین ها و آداب و رسومی که در سرزمین پهناور ایران اجرا می شده یا می شوند و به طور میژه در آیین ها ی گذر بررسی گردد. منظور از آیین های گذر آن دسته از رسومی هستند که گذار از مرحله ای به مرحلۀ دیگر در زندگی انسان را ممکن می سازند. این مراحل شامل تولد، ازدواج و مرگ می شوند و در مقالۀ پیش رو نیز آیین های گذر مربوط به این سه مرحله تحت بررسی قرار گرفته اند. پس از شناسایی اعداد، ریشۀ اهمیت آنها و دلیل تداومشان در طول تاریخ بررسی می گردد.

مطالعات ایرانی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1394 شماره 28

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.