نقد و بررسی ماهنامه الاسلام نخستین ماهنامه بین الادیانی در اصفهان دوره قاجار

نقد و بررسی ماهنامه الاسلام نخستین ماهنامه بین الادیانی در اصفهان دوره قاجار

حیدر عیوضی

چکیده: در دهه نخست قرن بیستم، به جهت گفتگوی مسلمانان با مسیحیان مرکزی به نام «صفاخانه اصفهان» از سوی حوزه علمیه اصفهان دایر گردید. در این مرکز، نماینده مسیحیان و مسلمانان به گفتگو می پرداختند و عین سخنان آنها، مکتوب و در ماهنامه الاسلام منتشر می گردید. مجله الاسلام را از نظر محتوا باید مجله ای کاملاً دینی قلمداد نمود که به دنبال نفوذ انگلیس در پیکره مملکت و تبع آن کلیسا در روح جامعه، توسط عده ای از بزرگان حوزه علمیه  اصفهان راه اندازی گردید که به محاجه با علمای مسیحیت برآمده، تا نه تنها جلوی تبلیغ دین مسیح را در جامعه اسلامی گرفته  بلکه در صدد جذب آنان نیز باشد.

در این مجله از شماره سوم به بعد علاوه بر درج مذاکرات مذهبی تحت عنوان سرور غیبی شرح احوال بزرگانی چون فخرالاسلام و رکن الملک نیز به چاپ رسیده و همچنین برخی از نامه هایی که به اداره مجله می رسیده، در برخی از شماره  های مجله طبع گردیده است. تنها 38 شماره ماهنامه الاسلام در ایران به چاپ رسیده و در سال 1323 قمری، محمد علی داعی الاسلام، نماینده اصلی مسلمانان در بمبئی اقامت گزید و در آن دیار، ماهنامه «دعوت الاسلام» را با همان محور گفتگوی اسلام و مسیحیت به دو زبان فارسی و اردو منتشر نمود.

نویسنده در نوشتار حاضر، پس از شمارش ویژگی های منحصر بفرد ماهنامه الاسلام، گزارشی اجمالی از موضوعات مندرج در ماهنامه را بیان می دارد. در انتها با ذکر هدف از انتشار این ماهنامه، مشخصات نشر، قیمت و…، مقاله خویش را به پایان می رساند.

آینه پژوهش، دوره 23، 135-136، پاییز 1391

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.