نقاشی اسلامی، عصر صفوی

نقاشی اسلامی، عصر صفوی

دیوید تالبوت رایس – مترجم: صفورا فضل اللهی

موسس سلسلۀ صفوی شاه اسماعیل – که این بار سلسله ای به راستی ایرانی بود – ازبک خان شیبانی را به سال 1510 شکست داد. هر چند نواحی شمال رود ارس در دست ازبک ها باقی ماند؛ شاه اختیار دیگر نواحی ایران را در دست گرفت و فرمانروایی اش را از شهر تبریز که به سال 1502 به پایتختی برگزیده بود، اداره کرد. این شهر تا نیمۀ دوم قرن بعدی که شهرهای قزوین و اصفهان به پایتختی انتخاب شدند، مرکز حکومت صفوی باقی ماند. مهمترین سرگرمی شاه، شکار و بیشترین دل نگرانی اش بر امور ایالات و تشکیل حکومتش بود؛ با این همه دربار شاه، صاحب کتابخانۀ بزرگی بود و نقاشان و خطاطان بسیاری با آغاز قرن از هرات و شیراز به کارگاه های شهر تبریز کوچیده بودند. شاه طهماسب اما، نقاش و خطاط بود و دوران صفوی تحت حمایت و سلایق هنری او بدل به یکی از پربارترین دوران گشت که با گذر سال ها همچنان تحسین برانگیز است.

پیام بهارستان، سال سوم، زمستان 1389 شماره 10 (دوره جدید)

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.