نسخه‌اي در دامپزشكي و شناخت اسبان: سياست الخيل (رساله در بيطره)

نسخه‌اي در دامپزشكي و شناخت اسبان: سياست الخيل (رساله در بيطره)

به كوشش:

دكتر مسعود غلاميه

يادداشت:

در كتابخانة ولترز در مجموعة عربي نسخه‌اي به شمارة 235 موجود است كه اگر چه از نظر قدمت، تاريخ كتابت چندان كهني ندارد، و به خط تحريري نازيبا كتابت شده، اما از حيث موضوع و تصاوير موجود در آن حائز اهميت است. در بين تصاويري كه از اسبان مختلف در اين رساله وجود دارد،  علاوه بر نشان دادن نام و رنگ و نژاد اسبان، يك تصوير به تشريح اعضاي اسب پرداخته و در حواشي يادداشتهايي دارد. مؤلف و عنوان اصلي رساله نيز بر ما نامعلوم است.

در اين رساله امراض مختلف اسبان شمرده شده و ضمن بيان كيفيت حدوث آن مرض، به داروهاي مركبه و مفرده‌اي كه براي درمان آن بيماري پيشنهاد شده، پرداخته مي‌شود.

از آغاز و انجام رساله چند صفحه افتاده و معلوم نيست كه حجم اصلي آن چه قدر بوده است. از لحاظ تصويرشناسي تاريخ علم بيطره و فرس‌شناسي، اشكال اين رساله مي‌تواند در بررسي و مقايسة تصاوير متأخرتر با تصاوير كهن‌تر مورد توجه قرار گيرد. اميد كه مورد پسند و توجه دوستداران تاريخ علم قرار گيرد.

 

نسخه‌اي در دامپزشكي و شناخت اسبان: سياست الخيل (رساله در بيطره)

 

دانلود متن کامل مقاله

منبع :

جستارهايي در ميراث اسلامي (مجموعه مقالات، يادداشت‌ها، اسناد و متون)

دفتر دوم(ويژه‌نامة تاريخ پزشكي و طب سنتي)

به كوشش: دكتر یوسف بیگباباپور

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.