نخستین کوششها برای تدوین کتب درسی

نخستین کوششها برای تدوین کتب درسی

محمود طاهراحمدی

تأسیس مدرسۀ دارالفنون در پنجم ربیع الاول 1268ق. که در پی جنبش نوگرایی و نوسازی دورۀ شاهزاده عباس میرزا به انجام رسید، سرآغاز بنیان و گسترش مدارس جدید به شمار می رود. پیش از این، کودکان و نوجوانان در مکتبخانه ها با در نظر گرفتن حیطه های مختلف یادگیری، طبقه بندی نمی شدند و فرآیند آموزش به آمادگی و توانایی دانش آموزان بستگی داشت. پس از نهضت مشروطه خواهی و شکل گیری سازمان یافتۀ مدارس جدید، دانش آموزان به تدریج از لحاظ توانایی در خواندن و نوشتن و همچنین درک یافته های علمی تقسیم بندی شدند و در سطح های مختلف، جا می گرفتند. از این رو معلمان و دست اندر کاران آموزش و پرورش کشور، دریافتند برای سطوح مختلف تحصیلی، لازم است کتاب درسی فراهم و در مدارس توزیع شود.

دریافت مقاله

مقاله 7، دوره 4، شماره 3، پاییز 1373

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.