میرزا زین العابدین مؤتمن الاطبا، حکیم دربار ناصری

میرزا زین العابدین مؤتمن الاطبا، حکیم دربار ناصری

نویسنده: محسن روستایی

میرزا زین العابدین خان طبیب، بزرگ و سرسلسلۀ خاندان مؤتمن، با اصالتی کاشانی در سال 1247ق.(1210ش) در شهر تهران محلۀ پامنار، کوچه حمام کاشانی ها دیده به جهان گشود. او در اوان کودکی نزد پدر خود میرزا محمد که از مستوفیان دربار و دستگاه دیوانی محمد شاه قاجار بود و از طرفی با کمک معلمین سرخانه به تحصیل علوم قدیمه، متون نظم و نثر و علوم ادبیه و عربیه اشتغال ورزید. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی علاقه ای وصف ناپذیر به فراگیری علم طب در خویش احساس و دیری نمی گذرد که در زمره محصلین مدرسه مبارکه دارالفنون پذیرفته می شود. از این رو میرزا زین العابدین خان کاشانی با همتی عالی نزد طبیبان استادی چون: علی اکبر خان ناظم الاطباء، حکیم کلوکه، حکیم پولاک و از مکتب دکتر شلمیر هلندی و حکیم طرلوزان فرانسوی و … بهره ها برد و در طب قدیم و جدید ایرانی و فرنگی به تلمذ می پردازد. با گذشت چندین سال و تحمل رنج و ممارست بسیار میرزا زین العابدین در سن سی سالگی از تحصیل طب فراغت می یابد و با استشهاد و تصدیق صاحب منصبان و طبیبان معروف فرنگی و ایرانی و با مهر تأیید حکیم طرلوزان به اخذ دیپلم طب و پرداختن به شغل طبابت و شفای مرضی نایل می آید….

دریافت مقاله

گنجینه اسناد، دوره 10، شماره 4و3، زمستان 1379

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.