مقالات شمس و مینیمالیسم

مقالات شمس و مینیمالیسم

نویسنده: برات محمدی

چکیده: گسترش صنعت و مدرنیزم باعث شده که زندگی بشر دچار تغییر و تحول گردد و این امر حوزه هنر و ادبیات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. حاصل این تاثیرپذیری پدید امدن مینیمالیسم در عرصه داستان سرایی است. به این معنی که نویسنده از حداقل واژگان و ایجاز بهره می گیرد تا داستانی را در طرح ساده بیان کند. هرچند این پدیده در غرب مقوله ای جدید محسوب می شود، اما در ادبیات وسیع ایران زمین نمونه هایی فراوان وجود دارد که کاملا منطبق با ویژگیهای داستان مینیمال است. مقالات شمس تبریزی علاوه بر داشتن ارزش های محتوایی و بیان آموزه های دینی و عرفانی از جهت داستان پردازی نیز قابل اهمیت است. موجز بودن، حذف حشو و زواید و داشتن درون مایه و تم جذاب از برجسته ترین ویژگیهای حکایات و قصه های مقالات است که به نوعی منطبق با شگردهای داستان سرایی مینیمالیستی بشمار می رود. در این نوشته سعی بر ان است که چگونگی بیان حکایات و قصه ها در مقالات شمس، هم راه با ویژگیهای داستان مینیمالیسم بررسی شود.

پژوهشنامه فرهنگ و ادب پاییز 1388 شماره 9

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.