معمّای اولین کتاب عربی چاپ شده با حروف متحرک

معمّای اولین کتاب عربی چاپ شده با حروف متحرک

نویسنده: میروسلاو کرک

مترجم: محمدجواد احمدی نیا

تصدیق گردیده که اولیتنکتاب چاپ شده با حروف متحرک به زبان عربی، کتاب صلاة السواعی بوده که به نام های دیگری همچون، Preactio horarii، Horologian، Septem horae، Precrs Horariae نیز شناخته شده است که معمولاً ان را در زبان انگلیسی به کتاب ساعت ها ترجمه کرده اند که این اثر احتمالاً با هزینۀ پاپ ژولیوس دوم منتشر شد و قصد از انجام این عمل، انتشار آن میان مسیحیان خاورمیانه بوده است.

این کتاب کوچک متشکل از پانزده ورق بزرگ هشت برگی است که در مجموع 120 برگ بدون شماره را می سازند. در هر صفحه آن 12 سطر وجود دارد که با حواشی دو خطی ساده ای که به صورت ناقص به یکدیگر متصل شده، محاط گردیده اند….

پیام بهارستان، سال پنجم بهار 1392 شماره 19

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.