معرفی قدیمی ترین سند مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

معرفی قدیمی ترین سند مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

نویسنده: مرضیه مرتضوی

در طبقه بندی اسناد ، مبایعه نامه ها در زمره اسناد شرعی قرار دارند و دارای اجزایی اصلی شامل بایع، خریدار، مبیع یا مورد بیع، ثمن بیع و از همه مهمتر صیغه هستند؛ همچنین این دسته از اسناد به دو شکل مبایعه نامه شرطی و غیر شرطی تنظیم می شدند که بیانگر گذاشتن شروطی از سوی فروشنده برای خریدار طالب مورد بیع بود.

به طور معمول تحمیدیه کبایعه نامه ها با «هوالمالک بالاستحقاق» آغاز می شود که خواننده به محض دیدن این آغازیه به راحتی می تواند حدس بزند که سند پیش رو یک فروش نامه یا مبایعه نامه است….

پیام بهارستان، سال پنجم تابستان 1392 شماره 20

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.