«معجم» و «مشیخه» در اصطلاح محدثان

«معجم» و «مشیخه» در اصطلاح محدثان

نویسنده: محمد رضا جدیدی نژاد

الف) معجم

«معجم»مصدر میمی است از «أعجم»، به معنای رفع ابهام از کلام یا کتاب به سبب نقطه گذاری و اعراب آن، و در اصطلاح اهل لغت به معنای مرتب کردن ماده اولیه کتاب، مطابق با حروف معجم (الفبا) است.

در اصل این واژه برای لغتنامه هایی وضع شده که ترتیب مباحث آن به حسب حروف الفبا است. سپس این لفظ برای بسیاری از کتاب های دیگر مورد استفاده قرار گرفت که همه آنها در ترتیب مباحث بر اساس حروف الفبا مشترک اند و معجم های حدیثی از آن جمله اند….

دریافت مقاله

آینۀ پژوهش، دوره 17، شماره 101، زمستان 1385

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.