مطبوعات دولتی ایران در عصر قاجار

مطبوعات دولتی ایران در عصر قاجار

نویسنده: جمشید کیان فر

در 1230ق/1815 زمانی که عباس میرزا نایب السلطنه یک گروه پنج نفره را برای تحصیل در رشته های مختلف اروپا فرستاد، خود نمی دانست که مایه چه تحول بزرگی در عرصۀ خدمات فرهنگی خواهد شد. گرچه عباس میرزا این گروه پنج نفره را به نیت فراگیری علوم و فنون و دانش نظامی روز اروپا به انگلستان اعزام کرده بود ولی هرگز تصور نمی برد که یک نفر این گروه ورای آنچه که می بایست بیاموزد، آموخته و به همراه خود تکنولوژی چاپ را به ایران بیاورد.

او کسی جز میرزا صالح شیرازی فرزند حاج باقر کازرونی نبود. میرزا صالح قرار بود در انگلستان در حد مقدور زبانهای اروپائی را بیاموزد و در بازگشت به ایران در زمینه دانش آموخته اش به کاری گماشته شود. وی در مدت اقامت خود در انگلستان افزون بر فراگیری زبان انگلیسی، فرانسه و لاتین، فنون چاپ، تهیه حروف و حکاکی و شیوه ساخت مرکب را فرا گرفت و در زمینه روزنامه نگاری نیز مطالعه و تحقیق کرد و در بازگشت به ایران چاپخانه ای به همراه آورد.

پیام بهارستان، 1388 شماره 3

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.