مرو کهن و مرو تاریخی

مرو کهن و مرو تاریخی

نویسنده: هایده معیری

از دیرباز نواحی مختلف آسیای مرکزی جایگاه اختلاط فرهنگها و اقوام گوناگون، و کانونی برای تأثیر پذیریهای همه جانبه بوده است. سوداگری، دین و دیگر جریانهای فرهنگی نیز از مناطقی می گذشته که در واقع گذرگاه شمار کثیری از اقوام نظیر اسکیتها (سکوتها)، کوشانیها، هونها، تاتارها، مغولها و بسیاری دیگر بوده، این مناطق در عین حال جلوه گاه مظاهری از سرزمینهایی چون یونان، ایران، هند و چین به شمار می رفته است.

در قرون اخیر گسترۀ بررسی مرزهای تاریخی جهان به دلایل مختلف سیاسی و ایجاد پایگاهها و پیامدهای مادی ناشی از آن، متوجه مشرق زمین می شود. بعلاوه، نقش سازنده و دستاوردهای ارزنده ای که جهان شرق در تکامل بشریت داشته است، نظر باستان‌شناسان، مورخان را به این بخش از جهان معطوف می کند.

تحقیقات تاریخی، پاییز و زمستان 1371، شماره 6 و 7

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.