مدارس نظامی نوین ایران (از دورۀ صفویه تا تأسیس دارالفنون)

مدارس نظامی نوین ایران (از دورۀ صفویه تا تأسیس دارالفنون)

الهام ملک زاده – مسعود دادبخش

سپاه و سپاهی گری در طول تاریخ ایران، دارای ارزش و اهمیت بالایی بوده است، چه در دوره پیش از اسلام به ویژه در دوره هخامنشیان و ساسانیان که دارای ارتشی با ساختار و دسته بندی مشخص و منظم بوده و چه پس از ورود اسلام که با افزوده شدن ارزش هایی مانند جهاد و شهادت در راه دین و خدا به ارزش های قبلی که همانا دفاع از خاک و مام وطن بود، داشتن ارتشی منظم و تعلیم دیده، به یکی از چالش های مهم پادشاهان و حکام تبدیل گشت. دین اسلام والدین را تشویق به تعلیم و آموزش اسب سواری و تیراندازی به فرزندان می کرد و با واجب دانستن جهاد ضد کفار، بستر مناسبی را برای روحیه نظامی گری و آموزش و تعلیم فنون جنگی در بین آحاد مردم به وجود آورد….

پیام بهارستان، سال پنجم بهار 1392 شماره 19

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.