مدارس فرانسوی در ایران

مدارس فرانسوی در ایران

نویسنده : انسیه شیخ رضایی

تعداد قابل ملاحظه ای سند تحت عنوان مدارس خارجی در ایران در زیر مجموعه اسناد آموزش و پرورش در سازمان ملی فهرست شده و در دسترس قرار گرفته است. اسناد مدارس فرانسوی نیز در این عنوان قرار می گیرد. البته این اسناد شامل سال های اولیه و تأسیس این مدارس نمی شود، بلکه عموماً مربوط به مکاتبات این مدارس با وزارت معارف است. بدیهی است در نخستین سال های تاسیس مدارس فرانسوی که امور نگهداری اسناد و مکاتبات نظم و نسق درستی نداشته، تلاشی برای حفظ و نگهداری این گونه نامه ها و اسناد نشده است و یا لااقل سندی از این دوران در سازمان اسناد موجود نیست؛ اما به هر حال کمیت اسناد موجود، قابل ملاحظه و مبین گوشه ای از فعالیت فرانسویان در امور فرهنگی ایران است. این مدارس عبارت بودند از: مدرسه سن لوئی، فرانکو پرسان، سن ژوزف، ژاندارک و آلیانس بنی اسرائلیت.

دریافت مقاله

منبع: گنجینۀ اسناد، دوره 2، شماره 4و3، زمستان 1371

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.