مجموعه میراث محفوظ

مجموعه میراث محفوظ

مجموعه «میراث محفوظ»، تلاشی است به نوبه خود بجا و مهم، در معرفی و احیای متون و نسخ خطی در موضوعات متنوع اعم از علمی، هنری، ادبی، تاریخی و غیره برگرفته از آثار نفیس و قابل توجه موجود در موزه دکتر محمدصادق محفوظی می باشد که پس از این به صورت چاپ عکسی (فاکسیمیله) در قطع نیم رحلی، با تحقیقات و مقدمه های علمی پژوهشگران مختلف و صاحب نظر در این حوزه، منتشر خواهد شد. این مجموعه در سال 1402 شمسی، با حمایت موسس محترم موزه و مرکز (دکتر محمدصادق محفوظی) و با پیشنهاد و مدیریت اجرایی معاونت پژوهشی موزه (دکتر یوسف بیگ باباپور) آغاز شد و تبرکاً اولین شماره آن نسخه خطی نفیسی از نهج البلاغه شریف با رقم 722ق. می باشد که به زودی منتشر خواهد شد.

مجموعه میراث محفوظ

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.