متنی از روزگار صفویان درباره هنرها و صنایع گوناگون

متنی از روزگار صفویان درباره هنرها و صنایع گوناگون

نویسنده: مهرداد چترایى

در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، نسخه ای به شمارۀ 2849 نگهداری می شود که مؤلف ناشناس آن، نام کتاب را «جواهر الصنایع» نهاده است « از بهر آنکه صنعت بسیار و حکمت بیشمار به تجربه و تکرار در این مجموعه مندرج است».آنچه در جواهر الصنایع آمده است، مجموعه ای است از هنرها و صنایع گوناگونی که مؤلف آنها را «در خدمت بسی استادان کامل هنر» آموخته و براثر مشاهده و تجربه در آنها تبحری یافته و به تدوین و تألیف آن هنرها و صنایع پرداخته است. در این کتاب معرفی صد و شصت هنر و صنعت در ابواب و فصول مختلف با ذکر جزئیات و روش هر یک آمده است.

پیام بهارستان، سال سوم، تابستان 1390 شماره 12

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.